Noutajien metsästyskoe NOME-B

Noutajien B- metsästyskokeen koetehtävät jäljittelevät metsästystilanteita, enimmäkseen vesilinnustusta. Koirat noutavat kylmää, eli aiemmin ammuttua riistaa. Avoimessa ja voittajaluokassa voidaan käyttää myös kankaisia noutoesineitä eli dameja. NOME-B - kokeessa yksi tuomari arvostelee koiran kaikki suoritukset.

Sula vesi on B- kokeelle välttämätön elementti. Siksi B- koekausi alkaa yleensä toukokuussa ja jatkuu lokakuuhun.

B- kokeen tehtävät on laadittu mittaamaan joko koiran paikantamiskykyä eli kykyä muistaa itsenäisesti mihin riista on pudonnut; ohjattavuutta eli kykyä ottaa ohjaajalta vastaan suuntaohjeita riistan löytämiseksi, tai hakua eli intoa ja kykyä etsiä riistaa isommalta alueelta.

B- kokeessa koira suorittaa kaikki sille tulevat tehtävät perätysten yhden suoritusvuoron aikana. Tähän poikkeuksena on alokasluokassa käytetty riistalla vedettävä jälki. Koiran pitää seurata jälkeä riistalle ja palauttaa se ohjaajalle. Jäljelle pääsevät koirat, joilla on mahdollisuus alokasluokan ensimmäiseen palkintoon. Yleensä jäljet vedetään useammalle koiralle peräjälkeen, joten tätä osasuoritusta voi joutua odottamaan.

Koira voi osallistua B- kokeen alokasluokkaan suoritettuaan noutajien taipumuskokeen hyväksytysti (NOU1). Saatuaan alokasluokasta kaksi ensimmäistä palkintoa (ALO1), koira saa osallistua avoimeen luokkaan. Saatuaan avoimesta luokasta yhden ensimmäisen palkinnon (AVO1), koira saa osallistua voittajaluokkaan.

B- kokeessa annetaan koiralle yleensä vain laatuarvostelu, esimerkiksi voittajaluokan ensimmäinen palkinto eli VOI1. Saman tuloksen saaneet koirat laitetaan B- kokeessa paremmuusjärjestykseen vain erilaisia mestaruuksia ratkottaessa.

Saatuaan B- kokeesta kolme voittajaluokan ykköstulosta koira voi saada käyttövalion tittelin (FI KVA). Vähintään yhden VOI1 tuloksen on oltava riistakokeesta. Lisäksi B- koevalion arvoon tarvitaan tulos noutajien käytännön metsästyskokeesta (NKM) tai A-/KV-kokeesta, sekä näyttelystä vähintään H (hyvä).