PALVELUSKOIRAKOKEET 

Kultainennoutaja soveltuu hyvin useimpiin palveluskoiralajeihin, kuten hakuun, metsäjäljelle ja pelastuskoiratoimintaan. Luontainen nenänkäyttö, iloinen asenne ja sosiaalisuus tukevat noutajan asemaa näissä lajeissa.

BH- eli käyttäytymiskoe täytyy olla suoritettuna ennen osallistumista palvelus- tai pelastuskoirakokeisiin . BH-kokeessa on kaksi osaa, joissa testataan sekä koiran tottelevaisuutta että käyttäytymistä kaupunkiolosuhteissa.

PK-hakuun, jälkeen, viestiin ja erikoiskokeeseen kuuluu osana tottelevaisuus ja esineruutu. Suoritettavat liikkeet, esineiden määrä ja etsintään käytettävä aika vaikeutuvat luokasta toiseen siirryttäessä.


PK-Haku (PAHA)

Hakukokeen henkilöetsinnässä koiran tulee etsiä, löytää ja ilmaista merkityltä alueelta sinne piiloutuneet 3 ihmisiä. Radan pituus kasvaa alokasluokan 100 metristä voittajaluokan kolmeensataan metriin. 
Löydön ilmaisussa on sallittu kaksi eri tapaa. Koira ilmaisee löytönsä koiranohjaajalle jäämällä haukkumaan maalimiehen luo tai koira voi ilmaista löytönsä rullalla, jolloin koira poimii maalimiehen luona pannassaan roikkuvan rullan suuhunsa ja tuo sen ohjaajalle, jonka jälkeen koira kytketään ja se vie ohjaajan löytyneen maalimiehen luo.


PK-Jälki (PAJÄ)

PK-jäljellä koira jäljestää metsässä vieraan ihmisen tekemää jälkeä ja ilmaisee ohjaajalleen jäljeltä löytyneet esineet. (6 jälkiesinettä, n. 10 cm pitkiä, merkittyjä oksanpätkiä.) 
Jäljen nosto tapahtuu niin sanotulta janalta. Jäljen pituus vaihtelee alokasluokan 500 metristä voittajaluokan 1500 metriin. Myös jäljen vanhentumisaika pitenee luokasta toiseen siirryttäessä.

Palveluskoirakoelajeja ovat: jälkikokeet, hakukoe, viestikoe, etsintäkoe, suojelukokeet, pelastuskoirakokeet, valjakkohiihto ja opastuskoe.

Tarkemmat lajiesittelyt löytyvät osoitteesta: www.palveluskoiraliitto.fi , www.pelastuskoiraliitto.fi