Metsästyskoirien jäljestämiskoe, MEJÄ

Mejän eli metsästyskoirien jäljestämiskokeen tarkoituksena on selvittää koiran kyky seurata haavoittuneen riistaeläimen verijälkeä. Mejässä ihanteellinen jäljestyskoira tekee työtään kävelyvauhtia ja maavainua käyttäen. Liian nopea ja turhan innokas koira saattaa helposti hukata jäljen tai vaihtaa sen riistan jälkiin. Koirat ovat parhaimmillaan tässä lajissa vanhempana eli noin 6–8-vuotiaina. Nuorille koirille laji sopii silti hyvin, sillä jäljen selvittäminen vaatii koiralta todella paljon ajattelutyötä ja ne saavat hyvin purettua ylimääräistä energiaa. Nuorelle koiralle sopiva harjoitustahti on yksi jälki viikossa. Vanhemmat ja kokeneemmat koirat voivat harjoitella välillä enemmänkin, mutta koiran jäljestysintoa ei kannata latistaa liialla treenaamisella.

Mejä on fyysisesti vaativa laji koiralle, joten sen peruskunnon on oltava hyvä. Laji vaatii myös koiranohjaajalta hyvää kuntoa ja sekä paljon aikaa. Jäljet tehdään koetta edeltävänä päivänä ja koepäiväkin alkaa aamulla ja päättyy vasta illalla. Jälkientekopäivänä jäljet suunnistetaan ja veretetään yhdessä jälkiparin kanssa. Vastaava koetoimitsija laatii jälkiparit niin, että jokaisella ensikertalaisella on aina osaava jälkipari.

Koepäivänä jokainen osallistuja toimii oppaana, eli opastaa tekemänsä jäljen sekä myös purkaa kaikki merkit maastosta pois suorituksen jälkeen. Kokeisiin mahtuvat ensisijaisesti henkilöt, jotka osallistuvat jälkien tekoon. Suomen lyhyen kesän aikana kokeita on vähän tarjolla ja harrastajia on paljon, joten aina ei välttämättä mahdu mukaan kokeisiin.

Mejä-kokeessa on kaksi luokkaa: avoin- ja voittajaluokka (AVO ja VOI). Tuomari seuraa koirakon työskentelyä koko koesuorituksen aikana maastossa. Saatuaan kaksi ykköstulosta AVO-luokasta koira siirtyy VOI-luokkaan. Voittajaluokkaa varten koiralla tulee olla näyttelypalkintona vähintään ’tyydyttävä’ yli 9 kuukauden iässä. Suomen Jäljestämisvalion (FI JVA) arvon koira saavuttaa kolmella voittajaluokan ykköstuloksella, kun sillä on näyttelyistä laatuarvostelu vähintään ’hyvä’ yli 15 kuukauden iässä.

AVO-jäljen pituus on 900–1000 metriä. Siinä on kaksi kulmaa (90°) ja makuut on sijoitettu kulmiin. Verettämiseen käytetään 1/3 litraa verta ja jäljen tulee olla vähintään 12 tunnin ikäinen.

VOI-jälki on 1200–1400 metriä ja sen veretykseen käytetään myös 1/3 litraa verta, mutta jäljen tulee olla vähintään 18 tunnin ikäinen. Jäljessä on kolme kulmaa (90°), joista yhdellä on veretön katkos, eli koiran tulee selvittää mistä kohtaa veretys jatkuu. Voittajaluokassa on neljä makausta, jotka sijaitsevat jäljen suorilla osuuksilla.

Jäljestämisaika koirakolla on kummassakin luokassa enintään 45 minuuttia, jonka jälkeen tuomarilla on oikeus keskeyttää koe tai pudottaa palkintoa. Jäljestäminen suoritetaan kävelyvauhdilla. Jos koira menee liian lujaa, voi tuomari pyytää ohjaajaa hiljentämään koiran vauhtia.

Koepäivän aamuna kaikkien kokeeseen osallistuvien koirien on ensin läpäistävä laukauksensietotesti. Koirat sidotaan puihin kiinni ja ohjaajat poistuvat vähän matkan päähän. Haulikolla ammutaan yksi laukaus ja tuomari tarkkailee koirien reaktioita. Mikäli koira ei läpäise laukauksensietotestiä, sen koe keskeytetään jo siihen.

Koesuorituksen aikana tuomari arvostelee seuraavia asioita maastossa:  jäljestämishalukkuus (6 p.)  jäljestämisvarmuus (12 p.)  työskentelyn etenevyys (10 p.)  lähdön, makauksien (voi-luokassa myös kulmauksien ja katkon) selvittämiskyky (14 p.)  käyttäytyminen kaadolla (3 p.)  yleisvaikutelma (5 p.)  Eri osa-alueiden pisteet lasketaan yhteen ja pisteiden yhteismäärän perusteella annetaan laatuarvostelu.

Tarkemmat koesäännöt