JALOSTUS

Näiltä sivuilta löydät jalostukseen ja kasvatukseen liittyviä ohjeita sekä tietoa rodun terveydestä. Kultainen Rengas-Golden Ring GR Ry:n jalostustoimikunta antaa apua ja ohjeistusta jalostusta koskevissa kysymyksissä.

Kultainennoutaja kuuluu Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan (PEVISA); rotukohtaisen ohjeistuksen löydät näiltä sivuilta, ajankohtaisen rekisteröintihojeen puolestaan Kennelliiton koirarekisteriohjeesta. Rotumme jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO) on koottu kattavasti tietoa rotumme nykytilasta sekä jalostukselliset tavoitteet.