KASVATUSTYÖN OHJEITA

Jalostustoimikunta antaa apua ja opastusta koirien jalostusta koskevissa kysymyksissä. Toimintaa ohjaa rotumme jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) sekä Kennelliiton PEVISA-ohjelma.

Suomen Kennelliitto määrittää vuosittain yleiset, kaikkia rotuja koskevat rekisteröintiohjeet, jotka löytyvät aina ajantasalla olevina koirarekisteriohjeesta. Nämä ohjeet löytyvät Kennelliiton web-sivuilta. Näiden virallisten ohjeiden lisäksi olemme oheisille sivuille keränneet jalostuksessa huomioitavia ja pohdittavia perusasioita. 

Pentujen rekisteröinti

Ohjeita nartun omistajalle

Ohjeita uroksen omistajalle

Poikkeusluvat