JTO eli jalostuksen tavoiteohjelma

Jalostuksen tavoiteohjelma eli JTO on rotujärjestön säännöllisesti päivittämä rotukohtainen ohjelma, jossa yksityiskohtaisesti kerrotaan rodun synnystä, käyttötarkoituksesta, luonteesta, rodussa esiintyvistä yleisimmistä ja merkittävimmistä sairauksista sekä tärkeimmistä jalostuksellisista seikoista niin Suomessa kuin mahdollisuuksien mukaan ulkomaillakin. Jalostuksen tavoiteohjelmassa määritetään rodulle yhteisesti päätetyt yleiset jalostustavoitteet ja suositukset jalostuskoirille sekä konkretisoidaan näitä tavoitteita toimintasuunnitelman ja suosituksien/määräyksien muodossa.

Rotujärjestön jalostustoiminnan tulee perustua rodun JTO:ssa esitettyihin tavoitteisiin ja keinoihin. Rotu voidaan liittää perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan (PEVISA), jos sillä on Kennelliiton hyväksymä ja voimassa oleva jalostuksen tavoiteohjelma. PEVISA:n tulee perustua JTO:ssa esitettyihin seikkoihin rodun tilanteesta. PEVISA-ohjelmaan liittymisestä sekä ohjelman sisällöstä päättää rotuyhdistyksen yleiskokous.

Jalostuksen tavoiteohjelmassa on tiiviissä muodossa kerättynä ja analysoituna tietoa kultaisistanoutajista ja niiden hyvinvointiin vaikuttavista asioista – Tutustumisen arvoinen paketti siis sekä kasvattajille että ihan jokaiselle kultaisennoutajan omistajalle tai rodun pentua harkitsevalle!

JTO:n löydät tästä linkistä:

Kultaistennoutajien JTO