GEENITESTIT

Kultaisillanoutajilla esiintyy periytyviä sairauksia, jotka voidaan todeta geenitestien avulla. Näiden sairauksien periytymismekanismi on resessiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että sairastuakseen koira tarvitsee sairautta aiheuttavan geenin kummaltakin vanhemmaltaan. Ns. ”kantaja” (carrier) on ilmiasultaan terve koira, joka periyttää sairautta, mutta ei itse ole kliinisesti sairas. Kantaja-koiraa ja jopa geenitestissä "sairaaksi" (affected) todettua koiraa voidaan käyttää tietyin rajoituksin jalostukseen; tällöin parituskumppanin tulee olla geeniperimältään terve eli ”normaali” (clear). 

Kultaistennoutajien geenitestit:

  • GR_PRA1, GR_PRA2, prcd-PRA, ”Progressiivinen Retinan Atrofia” on perinnöllinen verkkokalvon surkastuma, joka johtaa sokeuteen. Tällä hetkellä sairauden aiheuttavia geenivirheitä on paikannettu kolme kappaletta, mutta sairautta aiheuttavia muotoja on näiden kolmen jo tunnetun lisäksi muitakin
     
  • Iktyoosi 1, ”kalansuomutauti” on ihon sarveistumisen häiriö, joka yleensä ilmenee jo nuorella iällä ja kestää läpi elämän. Kaikki geneettisesti sairaat eivät aina sairastu/oireile kliinisesti.
  • Iktyoosi 2, kalansuomutauti” on ihon sarveistumisen häiriö, kuten yllä mainittu iktyoosi 1. Iktyoosi 2 on harvinaisempi kuin iktyoosi 1 ja aiheuttaa todennäköisesti voimakkaampia oireita: voimakkaampaa hilseilyä ja ihon paksuuntumista sekä ihon läpäisyesteen selvää heikkenemistä. 
     
  • MD, muscular dystrophy eli lihasrappeuma
  • NCL (neuronal ceroid-lipofuscinosis) on kuolemaan johtava perinnöllinen aivojen lysosomaalinen kertymäsairaus

Golden Ring julkaisee suomalaisten koirien geenitestituloksia (PRA, iktyoosi) sekä ihonäytteen ihobiopsialla tehtyjen testien (iktyoosi) tuloksia www-sivuillaan omistajan antaessa siihen luvan. Julkaisemisen ehtona on, että näytteenottajana toimii eläinlääkäri / virallinen DNA-näytteenottaja ja koiran tunnistusmerkintä on tarkistettu näytteenoton yhteydessä. Jos koirasi on testattu, lähetä kopio diagnoosista ja anna samalla suostumuksesi tietojen julkaisuun.

Julkaisemme myös geenitestattujen vanhempien perusteella terveystuloksen saavat koirat. Ilmoita pentue, jonka molemmat vanhemmat ovat geenitestattu, niin lisäämme pentujen tulokset listalle.

TÄSSÄ OHJEET terveystukien hakemiseen.