TERVEYSTUTKIMUSTEN TUET V.2024

Rotujärjestö on varannut 5000 euroa/vuosi terveystutkimusten tukemiseen vuonna 2024.
Terveytystuki on haettava 10.1.2025 mennessä. 

Geenitestien tuki maksetaan yhdistyksen henkilöjäsenen silmätarkastetuille, sekä lonkka- ja kyynärkuvatuille koirille, jotka täyttävät PEVISA:n mukaiset pentuerekisteröinnin raja-arvot.

 

Tukisummat 1.1.2024 -31.12.2024 tehdyistä tutkimuksista ovat:

Iktyoosi 20 euroa

GR_PRA1 ja GR_PRA2 tai prcdPRA 20 euroa

GR_PRA1 ja GR_PRA2 ja prcdPRA 30 euroa

GR_PRA1 ja GR_PRA2 ja prcdPRA + iktyoosi 50 euroa

Selän spondyloosikuvaus 80 euroa

 

Geenitestien tukihakemukset:

Yhdistyksen maksaman korvauksen edellytys on, että koiran omistaja on rotujärjestön jäsen ja koira on rekisteröity Suomessa. Näytteenottajan tulee olla eläinlääkäri tai Kennelliiton hyväksymä näytteenottaja ja koiran tunnistusmerkintä tulee tarkastaa näytteenoton yhteydessä. Näytelomakkeessa tulee olla merkintä tunnistusmerkinnän tarkistamisesta sekä näytteenottajan allekirjoitus. Näytteenottolomakkeesta tulee ottaa itselleen kopio, josta rotujärjestö voi tuen maksun yhteydessä varmentaa, että näytteenotto on ollut virallinen; kaikissa tuloslomakkeissa näitä tietoja ei ole. Mikäli kopio on jäänyt ottamatta, voidaan tuki myöntää vain, mikäli näytteenotosta on olemassa jokin virallinen tosite esim. eläinlääkäriaseman lasku, jossa on maininta näytteenotosta tai näytteenottaja on mainittu tuloslomakkeessa. Tukeen oikeuttavat hyväksyttävät tutkimuslaboratoriot ovat SLU (Sveriges lantbruks universitet), Laboklin, Movet ja Antagene.

 

Tukea hakiessasi annat samalla luvat tuloksen julkaisemiseen Golden Ring GR Ry:n internetsivuilla.  Hakiessasi korvausta mainitse, että kyse on geenitestien tuesta.

Toimita:
jäljennökset tutkimuslausunnosta
omistajan tiedot
omistajan tilinumero
omistajan henkilötunnus (maksettu terveystuki ilmoitetaan Tulorekisteriin)

sähköpostitse:
jalostus@goldenring.fi

tai postitse:
GR Jalostustoimikunta/Henna Laiho, Lindkullantie 10, 08500 Lohja.

Jos et halua hakea terveystukea, mutta toivot koirasi tulokset julkiseksi, niin voit lähettää vain tulokset julkaistavaksi.

 

Tuen hakeminen selän spondyloosikuvauksesta:

Koiran omistajan/omistajien tulee olla rotujärjestön jäsen ja tutkimus on tehtävä SKL:n vaatiman tutkimusprotokollan mukaisesti (röntgentutkimus laillistetun eläinlääkärin valvonnassa, ohjeen mukainen riittävä määrä laadukkaita kuvia, koiran tulee olla tunnistusmerkitty ja tunnistusmerkintä tulee tarkistaa tutkimuksen yhteydessä, koira rauhoitettava tutkimusta varten, käytettävä SKL virallista röntgenlähetettä, tutkittavan koiran ikä vähintään 24 kk, kuvat lähetettävä SKL:n lausumista varten). Huomioikaa erityisesti, että tutkittavan koirian tulee olla vähintään 24 kk ikäinen, jotta se voi saada virallisen selän spondyloosilausunnon. 

Huomioi, että ennen korvauksen maksamista ko. tutkimustulos tulee olla julkaistu jalostustietokannassa. 

Hakiessasi korvausta:
Toimita vapaamuotoinen hakemus, 
Omistajan tiedot
Omistajan tilinumero
Omistajan henkilötunnus (maksettu terveystuki ilmoitetaan Tulorekisteriin)

Sähköpostitse: 
jalostus@goldenring.fi

Postitse:
GR Jalostustoimikunta/Henna Laiho, Lindkullantie 10, 08500 Lohja