PEVISA 1.1.2020 - 31.12.2024

Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt kultaisellenoutajalle seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:


Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi.


* Koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä, jos sillä on todettu PRA, geograafinen RD tai totaali RD. Lisäksi kaikki perinnölliset kaihit lukuun ottamatta linssin etuosan saumalinjan kataraktaa ja muu kaihi -muotoa estävät jälkeläisten rekisteröinnin.

* Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C siten, että astetta C saa käyttää vain asteen A kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten jalostusindeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101.

* Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 1 siten, että astetta 1 saa käyttää vain asteen 0 kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän kyynärnivelen jalostusindeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101.

* Urokselle voidaan rekisteröidä 150 jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

 

Indeksirajaa käytettäessä tulee huomioida, että Kennelliiton ohjelma ei yhdistelmän indeksin keskiarvon laskennassa pyöristä ylöspäin. Tämä tarkoittaa sitä, että indeksi 100,5 ei vielä riitä pentujen rekisteröintiin. Indeksit päivittyvät joka kuukauden ensimmäisellä viikolla. Astutushetken indeksi on se, jota katsotaan pentuetta rekisteröitäessä.