Pentujen rekisteröinti

Suomen Kennelliitto ylläpitää kaikkien rotujen koirarekisteriä, johon kaikki puhdasrotuiset, Suomessa kasvatetut koirat tulee rekisteröidä. Tutustu hyvissä ajoin ennen astutusta/siemennystä Suomen Kennelliiton sivuilta löytyviin ajankohtaisiin ohjeisiin. Mikäli rekisteröinnin ehdot jalostusyhdistelmää suunniteltaessa herättävät kysymyksiä, on hyvä olla ennen astutusta yhteydessä jalostustoimikuntaan tai varmistaa pentueen rekisteröintikelpoisuus Suomen kennelliitosta.

 

Huomioi yhdistelmää suunnitellessasi:

  • PEVISA-ohjelma ja siihen liittyvät raja-arvot terveystulosten ja urosten jälkeläismäärän osalta.
  • Indeksirajaa käytettäessä tulee huomioida, että Kennelliiton ohjelma ei yhdistelmän indeksin keskiarvon laskennassa pyöristä ylöspäin. Tämä tarkoittaa sitä, että indeksi 100,5 ei vielä riitä pentujen rekisteröintiin. Indeksit päivittyvät joka kuukauden viimeisellä viikolla. Astutushetken indeksi on se, jota katsotaan pentuetta rekisteröitäessä.
  • Mikäli käytät jalostukseen ulkomaista urosta, varmista viimeisimmät ohjeet ja ulkomaisen uroksen terveystutkimus lausuntojen kelpoisuus Kennelliitosta ennen astutusta/siemennystä.
  • Rodulla voimassa oleva pysyvä poikkeuslupa, jonka mukaan ulkomaiselta urokselta ei vaadita lonkka-, kyynärkuvaus- eikä silmätutkimustulosta, koskee vain sellaista urosta, jolta puuttuu jokin PEVISA- ohjelman mukainen terveystulos.  Kun tutkimuslausunto on olemassa, tulee kaikkien PEVISA-ehtojen täyttyä (tarkasta mm. ulkomaisten silmä- ja lonkkalausuntojen vastaavuus ja hyväksyminen).
  • Myös keinosiemennettyä pentuetta koskevat Kennelliiton yleiset ja rotukohtaiset rekisteröintivaatimukset. Pakastespermasiemennyksen kohdalla urosta koskevat ne vaatimukset, jotka olivat voimassa sperman pakastushetkellä. Nartulle ja yhdistelmälle taas sovelletaan astutusajankohdan vaatimuksia.
  • Pentujen rekisteröinti halvimpaan rekisteröintiluokkaan edellyttää kasvattajalta rotujärjestön jäsenyyttä.

 

Ajankohtaista tietoa rekisteröinnistä löytyy Kennelliiton internetsivuilta:

Koiran rekisteröinti

Koirarekisteriohje 2017

Kasvattamiseen ja terveyteen liittyviä lomakkeita, ohjeita ja sääntöjä