METSÄSTYS JA METSÄSTYSKOKEET

Noutajien metsästyskokeet - Yleistä

Kultainennoutaja on Iso-Britanniasta kotoisin oleva metsästyskoirarotu. Ensimmäiset kultaiset tuotiin Suomeen 1959 nimenomaan metsästyskäyttöön.

Noutajien metsästyskokeita (NOME) järjestetään noutajien metsästysominaisuuksien arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Niitä kutsutaan myös rodunomaisiksi kokeiksi, koska niissä noutajia käytetään niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, pienriistasaaliin etsimiseen ja noutamiseen.

Rodunomaisten kokeiden tavoite on jalostuksen edistäminen. Kokeilla pyritään saamaan tietoa koirien metsästysominaisuuksista jalostusta varten.

Rodunomaisia koemuotoja on useita. Kaikilla koemuodoilla on omat vahvuutensa, ja ne kaikki täydentävät kuvaa koiran käyttöominaisuuksista.

Noutajien metsästyskokeisiin osallistuminen mukava ja innostava harrastus, vaikka koiran kanssa ei muuten metsästettäisikään. Monet harrastajat myös kiinnostuvat ensin noutajien metsästyskokeista ja hankkivat vasta myöhemmin metsästyskortin. 

Noutajien metsästyskoepäivät ovat noutajaväen mukavia yhteisiä ulkoilupäiviä. Koe alkaa kokoontumisella aamulla. Omien suoritusten lisäksi odotellaan omaa vuoroa, seurataan muiden suorituksia, syödään eväitä ja jutellaan mukavia muiden osallistujien kanssa.