METSÄSTYS JA METSÄSTYSKOKEET

Noutajien metsästyskokeet - Yleistä

Kultainennoutaja on Iso-Britanniasta kotoisin oleva metsästyskoirarotu. Ensimmäiset kultaiset tuotiin Suomeen 1959 nimenomaan metsästyskäyttöön.

Noutajien metsästyskokeita (NOME) järjestetään noutajien metsästysominaisuuksien arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Niitä kutsutaan myös rodunomaisiksi kokeiksi, koska niissä noutajia käytetään niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, pienriistasaaliin etsimiseen ja noutamiseen.

Rodunomaisten kokeiden tavoite on jalostuksen edistäminen. Kokeilla pyritään saamaan tietoa koirien metsästysominaisuuksista jalostusta varten. Rodunomaisia koemuotoja on useita. Kaikilla koemuodoilla on omat vahvuutensa, ja ne kaikki täydentävät kuvaa koiran käyttöominaisuuksista. Noutajien metsästyskokeisiin osallistuminen mukava ja innostava harrastus, vaikka koiran kanssa ei muuten metsästettäisikään. Monet harrastajat myös kiinnostuvat ensin noutajien metsästyskokeista ja hankkivat vasta myöhemmin metsästyskortin. 

 

Noutajien taipumuskokeet (NOU)

Taipumuskoe on testi, jossa arvioidaan koiran luontaisten taipumusten riittävyyttä metsästykseen. Kokeessa tehdään helpohkoja metsästystä jäljitteleviä tehtäviä. Taipumuskokeessa käytetään kylmää riistaa, eli riistaa joka on ammuttu aikaisemmin. Taipumuskokeeseen saa osallistua 9kk täyttänyt koira. Taipumuskokeen suorittaminen on edellytys muotovalion tittelin saamiseen sekä working testiin tai NOME-B- kokeeseen osallistumiseen.

 

Noutajien B-metsästyskoe (NOME-B)

Noutajien B- metsästyskokeen koetehtävät jäljittelevät metsästystilanteita, erityisesti vesilinnustusta. Koirat noutavat kylmää, eli aiemmin ammuttua riistaa. Ylemmissä luokissa voidaan käyttää myös kankaisia noutoesineitä eli ns. dameja. B- kokeeseen voi osallistua koira, joka on hyväksytysti suorittanut noutajien taipumuskokeen. B- kokeessa kilpaillaan kolmessa luokassa; alokasluokassa, avoimessa luokassa ja voittajaluokassa.

 

Noutajien A-metsästyskoe (NOME-A) sekä kansainvälinen koe (KV-koe) eli field trial

Noutajien A- metsästyskoe järjestetään oikean metsästyksen yhteydessä. Koirat noutavat koetilanteessa ammuttua eli ns. lämmintä riistaa, useimmiten fasaaneja ja sorsalintuja. A- kokeessa kilpaillaan ainoastaan voittajaluokassa. Kokeeseen voi osallistua koira, jolla on osallistumisoikeus voittajaluokkaan NOME-B - kokeessa tai WT:ssä.

KV- koe on kansainvälisillä säännöillä järjestetty A- koe. A- ja KV- kokeita kutsutaan myös lämpimän riistan kokeiksi. Näiden kokeiden kansainvälinen nimi on field trial.

 

Noutajien Working Test (lyhenne NOWT tai WT)

Noutajien working testissä koirat suorittavat metsästystilanteita jäljitteleviä tehtäviä viidellä rastilla. WT:ssä noudetaan kangaspäällysteisiä noutoesineitä eli ns. dameja (dummy). Working testiin voi osallistua koira, joka on hyväksytysti suorittanut noutajien taipumuskokeen. Working testissä kilpaillaan kolmessa luokassa; alokasluokassa, avoimessa luokassa ja voittajaluokassa.

 

Noutajien käytännön metsästyskoe NKM

Noutajien käytännön metsästyskokeeseen voi osallistua koira, jolla on vähintään kaksi VOI1- tulosta NOME-B- kokeesta tai vähintään kaksi sertifikaattia NOWT kokeesta.

 

Vaikka metsäsytskokeiden koemuotoja on useita, voi hyvän perimän omaava, hyvin koulutettu koira pärjätä niissä kaikissa. Hyvä koekoira on myös hyvä metsästyskoira. Se odottaa hiljaa paikallaan ennen noutoa, noutoon lähetettynä löytää riistan nopeasti ja tehokkaasti, ja tekee sujuvaa yhteistyötä ohjaajansa kanssa silloin kun sitä tarvitaan. Löytämänsä saaliin se palauttaa ripeästi ja hyvässä kunnossa ohjaajalleen.