Noutajien metsästyskoe NOME-A ja KV-koe eli Field Trial

Kuva: Timo Korvola

Noutajien A- metsästyskoe järjestetään oikean metsästyksen yhteydessä. Koirat noutavat koetilanteessa ammuttua eli niin sanottua lämmintä riistaa. Yleisimmät saalisriistat ovat fasaani ja sorsalinnut, mutta mitä tahansa luvallisia riista- tai haittalintuja voidaan käyttää. Riistalintujen lisäksi A- kokeissa voidaan metsästää jäniksiä, rusakoita tai kaneja.

Koska A- kokeessa metsästetään, on sen järjestäminen mahdollista ainoastaan metsästysaikaan. Käytännössä A- koekausi alkaa sorsastuksen alkaessa eli elokuun 20. päivänä ja jatkuu fasaanin metsästyskauden loppuun eli helmikuun viimeiseen päivään.

A- kokeessa kilpaillaan ainoastaan voittajaluokassa. Kokeeseen voi osallistua koira, jolla on osallistumisoikeus voittajaluokkaan NOME-B- kokeessa tai WT:ssä.

KV- koe on kansainvälisillä säännöillä järjestetty A- koe. Kansainväliset säännöt ja suomalaiset A- koesäännöt ovat varsin lähellä toisiaan.

A- ja KV- kokeita kutsutaan myös lämpimän riistan kokeiksi. Näiden kokeiden kansainvälinen nimi on field trial. Koemuoto on kehittynyt noutajarotujen alkuperämaassa Iso-Britanniassa ja ensimmäiset field trialit on järjestetty jo 1800- luvun lopussa.

A- kokeessa koirilla on mahdollisuus saada tulokseksi A1, A2 ja A3. KV- kokeessa samojen palkintojen nimet ovat excellent, very good ja good.

A1- tuloksen saanet koirat asetetaan myös paremmuusjärjestykseen. Mikäli kokeen voittanut koira saa A1- tuloksen ja tekee riittävän hyvää työtä, se voidaan tuomarien päätöksellä palkita sertifikaatilla (SERT). Kolme sertifikaattia saanut koira voi saada field trial- valion tittelin (FI KVA-FT). Valioitumiseen tarvitaan myös näyttelystä H- tulos.

KV- kokeen sertifikaatti on nimeltään CACIT. Mikäli koiralla on kaksi CACITia, ja vähintään EH (erittäin hyvä) tulos kansainvälisestä näyttelystä, se voi saada kansainvälisen lämpimän riistan käyttövalion arvon, Champion International de Travail eli C.I.T. Englanninkielisissä maissa käytetään myös nimitystä international field trial champion eli INT FTCH.