TOKO

TOTTELEVAISUUSKOKEET (TOKO)

Tottelevaisuuskokeissa mitataan koiran koulutustasoa ja koiran ja ohjaajan välistä yhteistyötä suorittamalla erilaisia liikesarjoja ja tehtäviä.

Kokeissa on neljä tasoluokkaa, alokas-, avoin-, voittaja- ja erikoisvoittajaluokka. Tokokokeet ovat avoimia kaikille roduille, myös monirotuisille ja niihin saa osallistua tunnistusmerkityt ja Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti rokotetut 10 kk täyttäneet koirat. Erikoisvoittajaluokkaan saavat osallistua 15 kk täyttäneet koirat.

Liikkeet vaikeutuvat luokittain ja koirakon tulee saavuttaa alemmasta luokasta riittävän korkea pistemäärä, ennen kuin se saa oikeuden osallistua seuraavaan luokkaan. Kolmannen 1-tuloksen saatuaan koiran on siirryttävä seuraavaan luokkaan.

Alokasluokan liikkeet ovat yksinkertaisia perusliikkeitä, jotka on helppo kouluttaa koiralle kuin koiralle.

Ylemmät luokat  vaativat jo omistautumista lajille ja paljon suunnitelmallista harjoittelua. Tottelevaisuuskokeissa koiran on suoritettava annetut tehtävät teknisesti oikein tarkkojen suoritusohjeiden mukaisesti, alokasluokassa arvostelu ei kuitenkaan ole niin tiukkaa ja kokeissa ilmapiiri on yleisesti kannustava.