AGILITY

Vauhdikas, liikunnallinen ja koirakon yhteistyötaitoja mittaava agility on noussut suhteellisen lyhyessä ajassa yhdeksi Suomen suosituimmista koiraharrastuksista. Lajin suosion takana ovat paitsi sen hauskuus, myös hyvät harrastusmahdollisuudet lähes kaikkialla Suomessa. Aktiivisen ja voimakkaan lajiliiton vauhdittamana esimerkiksi lajille varta vasten rakennettuja sisäharjoitteluhalleja on Suomessa jo runsaasti.

Agility sopii monipuoliselle kultaiselle hyvin, mikäli koiran kunto ja terveys mahdollistavat lajiin liittyvän harjoittelun. Kultaisen ykköslajiksi agilitystä harvoin on, sillä laji vaatii etenkin korkeammalla kilpatasolla koiralta todella hyvää, kevyttä ja notkeaa fyysistä suorituskykyä sekä valtavaa tilannenopeutta ja viettiä. Ohjaajalta korkealla kilpaileminen vaatii paitsi kykyä opettaa koiralle teknisiä suorituksia, myös todella hyvää tilannetajua ja useimmiten myös liikunnallisuutta. Agilityä voi kuitenkin harrastaa myös kilpailematta, eikä kilpailuissakaan ole välttämätöntä edetä vaativimpaan tasoluokkaan. Säännöt mahdollistavat koiran siirtämisen takaisin alempaan luokkaan, mikäli omistaja niin haluaa.

Vaikka hypittävät, kiipailtävät, pujoteltavat ja läpi mentävät esteet ovat olennainen osa agilityä, perustuu radan suorittaminen myös moneen muuhun asiaan. Agilityharjoituksissa keskitytäänkin usein koirakon yhteistyön vahvistamiseen ja erilaisten ohjaustapojen opettamiseen niin ohjaajalle kuin koirallekin. Koulutuksessa kiinnitetään myös huomiota koiran motivaatioon.

Agilityn alkeiskursseja järjestävät eri alueilla toimivat agilityseurat, muut koirayhdistykset ja yksityiset yrittäjät. Usein alkeiskursseille on enemmän tulijoita kuin on paikkoja, jolloin tulijoita saatetaan testata jonkinlaisella hallittavuus- ja motivaatiotestillä. Agilityharjoituksissa on ensiarvoisen tärkeää, että koira pysyy ohjaajansa hallinnassa ja on kiinnostunut yhteistyöstä tämän kanssa myös vapaana, vaikka ympärillä olisi muita koiria.

Alkeiskurssilla opetellaan yleensä erilaisten esteiden oikeaoppisia suoritustapoja. Oikean suoritustavan opittuaan kurssilaiset usein käyvät harjoittelemassa useampia toistoja vaativia esteitä, kuten esimerkiksi pujotteluestettä, myös itsenäisesti mikäli harjoitteluolosuhteet niin sallivat.

Alkeiskurssin jälkeen koirakko osallistuu usein jatkokurssille. Tämän jälkeen harjoittelu jatkuu yleensä jonkinlaisessa pienryhmässä sekä itsenäisesti. Kilpailemaan koirakko päätyy yleensä noin vuoden aktiivisen harjoittelun jälkeen, mikäli kilpaileminen kiinnostaa.

Lisätietoa agilitystä löydät Agilityliiton sivuilta:

Agilityliitto