Käytännön metsästyskoe NKM

Noutajat ovat metsästyskoiria. Siksi on oleellista, että ne toimivat oikeissa metsästystilanteissa.

Koetoiminnan tavoitteena on ohjata jalostusta. Tästä syystä on nähty tärkeäksi että koiran on valionarvon saavuttamiseksi osoitettava riittäviä käyttöominaisuuksia nimenomaan käytännön metsästyksessä.

NOWT- ja NOME-B- koe järjestetään jäljittelemällä metsästystilanteita, ei aidossa metsästyksessä. Siksi näistä koemuodoista valioitumiseen vaaditaan hyväksytty suoritus noutajien käytännön metsästyskokeesta. Käytännön metsästyskoetta ei tarvita jos koiralla on tulos A- tai KV- kokeesta. Myös niissä ammutaan riistaa metsästystilanteessa.

Noutajien käytännön metsästyskokeeseen voi osallistua koira, jolla on vähintään kaksi VOI1- tulosta NOME-B- kokeesta tai vähintään kaksi sertifikaattia NOWT kokeesta.

Koe kestää tyypillisesti metsästyspäivän ajan. Kokeessa arvostellaan koiran kykyä ja halua noutaa vasta-ammuttua riistaa vedestä, ja/tai maalta sekä koiran ominaisuuksia toimia käyttökelpoisena metsästyskoirana. Koiran koko suoritus metsästystapahtuman aikana huomioidaan arvostelussa. Kokeessa on oltava vähintään kaksi koiraa, joista toisen ei tarvitse olla arvosteltavana. Kokeessa metsästetään yleensä riista- tai vahinkolintuja. Tapahtumat etenevät metsästystilanteen mukaan. Koepäivän aikana koiralla on oltava mahdollisuus vähintään kolmen vasta-ammutun riistan noutamiseen. Käytännön metsästyskoe arvostellaan hyväksytty/hylätty asteikolla.