GR näyttelyiden kiertopalkinnot

Golden Ring järjestää vuosittain vähintään kaksi virallista erikoisnäyttelyä, Päänäyttelyn ja Golden Specialin. Näissä kummassakin on jaossa joukko kiertopalkintoja. Mikäli vuoden aikana järjestetään useampi kuin kaksi näyttelyä, ei kiertopalkintoja ole jaossa näissä näyttelyissä.

Vuosittain voidaan järjestää myös epäviralliset näyttelyt Summer Golden Show ja Club Show. Näissä on jaossa omat kiertopalkintonsa.

Kiertopalkinnon saajan vastuulla on  kaiverruttaa omat tietonsa palkintoon ennen seuraavan vuoden vastaavaa tapahtumaa sekä huolehtia palkinto edellen jaettavaksi.