KEVÄTKOKOUS 2024

Julkaistu 22.3.2024 klo 10:00

 

KULTAINEN RENGAS - GOLDEN RING GR RY KEVÄTKOKOUS 2024

 

Aika: Lauantai 27.4.2024 klo 13:00

Paikka: Solo Sokos Hotel TorniRatapihankatu 43, 33100 Tampere 

Tietoliikenneyhteys: Teams

Sähköinen äänetys: Äänetyskoppi.fi tai muu sähköinen äänestysjärjestelmä

Kokouksessa käytetään sähköistä äänestysmahdollisuutta (ensisijaisesti äänestyskoppi.fi-palvelu), joka mahdollistaa suljettujen lippuäänestysten järjestämiseen niin, että vaalisalaisuus säilyy. Vain äänioikeutetut osallistuvat äänestykseen ja järjestelmä varmistaa, ettei kukaan pääse äänestämään useampaan kertaan. Tällaista sähköistä äänestyspalvelua käyttäessä annetaan tarvittaessa kokoukseen osallistujien tiedot äänestyksen järjestäjille.


PALKITAAN VUODEN KOIRAT 2023 
- ensin jaetaan muistamiset Vuoden 2023 koirille, jonka jälkeen alkaa kevätkokous
- kahvitarjoilu klo 12:30 lähtien

 

KEVÄTKOKOUKSEN ESITYSLISTA


1. KOKOUKSEN AVAUS
 

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

​2.1 Esitys         

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä vähintään kaksi (2) ääntenlaskijaa.

2.2 Päätös
 

3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ ÄÄNIVALTAISTEN JÄSENTEN MÄÄRÄN TOTEAMINEN

3.1 Esitys

Yhdistyksen sääntöjen 7§:n mukaan: "Yhdistys kokoontuu vuosittain kevätkokoukseen maalis-toukokuussa. Kokouksen ajan ja paikan päättää yhdistyksen hallitus. Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen jäsenlehdessä ja/tai yhdistyksen internetsivuilla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta."
Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen internetsivuilla xx.xx.2024 eli sääntöjen määräämällä tavalla.

Todetaan kokouksessa olevan xxx äänivaltaista jäsentä, joista xxx etäyhteydellä ja xxx kokouspaikalla.

3.2 Päätös

 

4. TYÖJÄRJESTYS

4.1 Esitys

Kokouksen alussa osallistujille on jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4.2 Päätös     

                                                                                                                               

5. ESITETÄÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2023

5.1 Esitys

Esitetään toimintakertomus vuodelta 2023 kokoukselle. 

5.2 Päätös

 

6. ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2023

6.1 Esitys

Esitetään tilinpäätös vuodelta 2023 kokoukselle. 

6.2 Päätös

 

7. ESITETÄÄN TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2023

7.1 Esitys

Esitetään toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2023 kokoukselle. 

7.2 Päätös

 

8. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ EDELLISEN VUODEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE

8.1 Esitys

Esitetään, että vuoden 2023 tilinpäätös vahvistetaan sekä vastuuvapaus myönnetään edellisen vuoden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8.2 Päätös

                         

9. HALLITUKSEN KOKOUKSELLE ESITTÄMÄT ASIAT

9.1 Kultaistennoutajien PEVISA-ohjelma 1.1.2025-31.12.2029

Hallituksen esittämä uusi kultaistennoutajien PEVISA-ohjelma 1.1.2025-31.12.2029.

PEVISA-ohjelma 1.1.2025 alkaen (ei muutoksia edelliseen PEVISA-ohjelmaan)

· Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi.

· Koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä, jos sillä on todettu PRA, geograafinen RD tai totaali RD. Lisäksi kaikki perinnölliset kaihit lukuun ottamatta linssin etuosan saumalinjan kataraktaa ja muu kaihi -muotoa estävät jälkeläisten rekisteröinnin. 

· Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C siten, että astetta C saa käyttää vain asteen A kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten jalostusindeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101. 

· Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 1 siten, että astetta 1 saa käyttää vain asteen 0 kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän kyynärnivelen jalostusindeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101. 

· Urokselle voidaan rekisteröidä 150 jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. 

9.2 Päätös

 

9.3 Kultaistennoutajien Jalostuksen tavoiteohjelma JTO

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) ja sen muutokset on hyväksyttävä rotujärjestön sääntömääräisessä kokouksessa. Hallitus esittää uuden Jalostuksen tavoiteohjelman hyväksymistä. Uusi Jalostuksen tavoiteohjelma on yhdistyksen kotisivuilla kokouskutsun liitteenä (LIITE1).

9.4 Päätös

 

10. JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT

10.1 Esitys

Jäsenet Veijo Tirkkonen, Anu KIlponen, Sirpa Gren, Meeri Kallio, Heli Knuutinen, Kari Kumpulainen, Ulla Kumpulainen, Sari Lukkari, Liisa Pyykkö ja Minna Varonen esittävät uudeksi kultaistennoutajien PEVISA-ohjelmaksi 1.1.2025-31.12.2029.

PEVISA-ohjelma 1.1.2025 - 31.12.2029 

· Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi.

· Koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä, jos sillä on todettu PRA, geograafinen RD tai totaali RD. Lisäksi kaikki perinnölliset kaihit lukuun ottamatta linssin etuosan saumalinjan kataraktaa ja muu kaihi -muotoa estävät jälkeläisten rekisteröinnin. 

· Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C siten, että astetta C saa käyttää asteen A ja asteen B kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten jalostusindeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101. 

· Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 1 siten, että astetta 1 saa käyttää vain asteen 0 kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän kyynärnivelen jalostusindeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101. 

· Urokselle voidaan rekisteröidä 200 jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. 

 

10.2 Päätös

 

11. MUUT ASIAT, JOISTA EI VOIDA TEHDÄ PÄÄTÖKSIÄ

 

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN