KENNELNIMEN ANOMINEN

Kennelnimellä tarkoitetaan nimeä, joka liitetään kasvattajan kaikkien kasvattien nimen eteen pentuja rekisteröitäessä. Kennelnimi ei ole pentueen rekisteröinnin ehto.

Kennelnimeä haetaan Suomen Kennelliitosta, hakeminen on maksullista. Hakija täyttää sähköisen kennelnimihakemuksen OmaKoira-palvelussa. Kennelliiton kasvattajanperuskurssin suorituksen lisäksi tulevan kasvattajan on myös allekirjoitettava Kasvattajasitoumus, jotta hakemukset menevät eteenpäin.

Kennelliitto toimittaa tiedon saapuneista hakemuksista rotujärjestölle, joka käsittelee hakemuksen rotujärjestön puoltoa varten.
 

KENNELNIMIEN PUOLLOT 

Kennelnimi-anomusta voidaan puoltaa sellaiselle rotujärjestön henkilöjäsenelle, joka on ja on ollut rotujärjestön jäsenenä vähintään yhden vuoden puoltoa haettaessa. (Voimaan 31.12.2021)

Tulevalla kasvattajalla pitää olla kultainennoutaja omistuksessaan ja kaikkien kennelnimen hakijoiden (1-3 kpl) tulee täyttää GR:n jäsenyys vaatimus. (Voimaan 31.12.2021)
 

Lisäksi puoltoa hakevan tulee lähettää VAPAAMUOTOINEN HAKEMUS (Voimaan 31.12.2022) hallitukselle sähköpostitse (hallitus@goldenring.fi), jossa on seuraavat tiedot kennelnimen hakijasta 

  • Nimi, osoite ja sähköpostiosoite
  • Omistamasi kultaistennoutajien viralliset nimet
  • Lyhyt esittely omasta koirataustasta
     

-hallitus-