KENNELNIMEN ANOMINEN


Kennelnimellä tarkoitetaan nimeä, joka liitetään kennelnimen haltijan kaikkien kasvattien nimen eteen niitä rekisteröitäessä. Pentue voidaan rekisteröidä vain yhdelle kennelnimelle eikä samalla haltijalla voi olla kuin yksi kennelnimi. Kennelnimi voidaan myöntää enintään kolmelle henkilölle yhdessä, ja kaikkien on täytettävä kennelnimen saantiehdot. 

Kuka voi hakea kennelnimeä?

Kennelliiton kasvattajanperuskurssin hyväksytyn suorituksen (voimassa 5 v.) jälkeen tulevaa kasvattaja voi tehdä sähköisen hakemuksen OmaKoira-palvelussa Kennelliittoon. Viimeistään tässä vaiheessa hakijan on allekirjoitettava myös Kasvattajasitoumus OmaKoira-pavelussa.

Lisäksi hakijan tulee olla vähintään 18-vuotias, hänellä tulee olla vakinainen asuinpakka Suomessa ja hakijalla tulee olla voimassa Suomen Kennelliiton ja rotujärjestön jäsenyydet. Muut saantiehdot selviää kennelnimisäännöstä, joka käydään myös kasvattajan peruskurssilla läpi. Kennelnimen hakeminen on maksullista.

Kennelliitto toimittaa tiedon saapuneista hakemuksista rotujärjestölle, joka käsittelee hakemukset hallituksen kokouksissa.
 

Jos olet kennelnimen hakija tai haet kennelnimen siirtoa tai haltijan lisäystä, niin tutustu puoltoperusteisiin. 

 

Rotujärjestön puoltoperusteet kennelnimen hakijoille

 • Kennelnimi-anomusta voidaan puoltaa sellaiselle rotujärjestön henkilöjäsenelle, joka on ja on ollut rotujärjestön jäsenenä vähintään yhden vuoden puoltoa haettaessa (Voimaan 31.12.2021)
   
 • Jos kennelnimeä hakee useampi henkilö, tulee kaikkien hakijoiden (1-3 kpl) tulee täyttää tämä jäsenyys vaatimus (Voimaan 31.12.2021)
   
 • Tulevalla kasvattajalla pitää olla kultainennoutaja omistuksessaan (Voimaan 31.12.2021)
   
 • Lisäksi puoltoa hakevan tulee lähettää vapaamuotoinen hakemus rotujärjestön hallitukselle (Voimaan 31.12.2022)

Vapaamuotoinen hakemus voi olla sähköposti hallitukselle (hallitus@goldenring.fi), jossa kertoo hakevansa kennelnimeä. Lisäksi hakemuksessa tulisi olla seuraavat tiedot hakijasta: 

 • Yhteystiedot (nimi, osoite ja sähköpostiosoite)
 • Omistamasi kultaistennoutajien viralliset nimet
 • Lyhyt esittely omasta koirataustasta