Silmät

 

Virallisessa silmätarkastuksessa tunnistusmerkityn eläimen silmät tutkitaan silmänpohjan, lasiaisen, linssin, värikalvon, etukammion, sarveiskalvon, sidekalvon ja luomen rakenteiden poikkeavuuksien varalta. Löydökset kirjataan viralliselle kaavakkeelle. Tulokset tallennetaan Suomen Kennelliiton rekisteriin ja ne ovat julkisia perinnöllisten silmäsairauksien osalta.

 

 

 

Virallisen silmätarkastuksen tarkoituksena on ennaltaehkäistä perinnöllisten silmäsairauksien esiintymistä. Virallisia silmätarkastuksia saa Suomessa tehdä vain ECVO:n (European College of Veterinary Ophthalmologists) hyväksymät ja Kennelliiton nimeämät silmätarkastuseläinlääkärit. Vain silmätarkastuseläinlääkäri voi antaa virallisia silmätarkastuslausuntoja (ECVO-kaavake). Kultaisellanoutajalla silmätarkastus ei saa olla astutushetkellä 24kk vanhempi.

Suomessa asuvan omistajan/haltijan koirasta hyväksytään Suomessa annettu tarkastuslausunto. Tästä voidaan perustellusta syystä poiketa Kennelliiton päätöksellä. Käytännössä poikkeuksia on tehty lähinnä ahvenanmaalaisten koirien kohdalla, joille on saatettu hyväksyä Ruotsissa annettuja lausuntoja.

Tuontikoirista ja Suomessa astuvista ulkomaisista jalostusuroksista hyväksytään ECVO-lomakkeella annetut lausunnot, pohjoismaisten ECVO:n hyväksymien silmätarkastajien antamat lausunnot sekä muut vastaavan tasoiset Kennelliiton erikseen hyväksytyiksi määrittelemät lausunnot.  Lausunnosta tulee käydä ilmi, että koira on ollut tunnistusmerkitty tutkimushetkellä.

Seuraavissa tapauksissa ulkomaisesta jalostuskoirasta hyväksytään perinnöllisten silmäsairauksien varalta annettu eläinlääkärinlausunto, sillä edellytyksellä, että lausunnosta käy ilmi, että koira on ollut tunnistusmerkitty tutkimushetkellä:

  • Tuontinarttu, joka on tuotu maahan tiineenä. Lausunto hyväksytään vain tätä kyseistä kohdussa maahantuotua pentuetta rekisteröitäessä.
  • Ulkomainen jalostusuros, kun astutus on tapahtunut ulkomailla tai siemennys tuontispermalla.
  • Lausunnosta on käytävä ilmi, että koira on tutkittu rodun perinnöllisten silmäsairauksien varalta.

Ulkomaisten lausuntojen kelpoisuus tulee varmistaa etukäteen Kennelliiton toimistosta.

 

GPRA

PERINNÖLLINEN KATARAKTA

RD

MUUT SILMÄSAIRAUDET

TODETUT PRA TAPAUKSET