PENTUVÄLITYSEHTO

Kultainen Rengas Golden Ring GR ry:n pentuvälitysehto

Pentuvälityslistalle hyväksytään kotimaisten Golden Ringin jäsenten kasvattamat pentueet, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

  • Pentueen vanhempien tulee täyttää voimassaolevat PEVISA-ehdot.
  • Pentueen on oltava Suomen Kennelliiton yleisen jalostustrategian mukainen.

Pentuvälitystä käyttävän kasvattajan tulee olla Golden Ringin jäsen.

Pentueen voi ilmoittaa joko peruslistalle tai metsästyslistalle. Metsästyslistalle ilmoitettavan pentueen molemmilla vanhemmilla tulee olla vähintään NOU1 tai vastaava ulkomainen tulos.

Käyttämällä Golden Ringin pentuvälitystä kasvattaja sitoutuu antamaan pentujen ostajille Golden Info -oppaan ja liittämään pennunostajat Golden Ringin pentuejäseniksi. Myydessään pentuja kasvattaja sitoutuu käyttämään Suomen Kennelliiton lomaketta "Sopimus koiran kaupasta" ja noudattamaan Kennelliiton Koirarekisteriohjetta. Kasvattajalta edellytetään myös, että pennut ovat eläinlääkärin tarkistamat.

Kasvattajan tulee liittää pennunostajat GR:n jäseniksi viimeistään pentujen ollessa 4 kuukauden ikäisiä. Mikäli kasvattaja laiminlyö Golden Infojen jakamisen ja pentuejäsenien liittämisen, uusia pentueita ei oteta mukaan pentuvälitykseen ennen kuin vanhat velvoitteet on hoidettu.

Välitysaika on neljä viikkoa (Syntyneet pentueet). Kasvattaja voi halutessaan pitää pentueensa listalla pidempään ilmoittamalla siitä pentuvälittäjälle neljän viikon välein sähköpostitse. Muussa tapauksessa pentue poistetaan välityksestä.
Pentuvälityslistoja päivitetään viikottain.

Tulevat pentueet - mikäli kasvattaja ei ole kahden viikon kuluttua pentujen arvioidusta syntymäajankohdasta päivittänyt pentueen tietoja, poistetaan pentue pentulistalta.

Yhdistyksen pentuvälittäjä tarkastaa yhdistelmiä koskevat tulos- ja tutkimustiedot Jalostustietokannasta (koe- ja näyttelytulokset, PEVISA-tutkimustulokset sekä muut luustotutkimustulokset). Ulkomaiset tulokset huomioidaan vain siinä tapauksessa, että koiralla ei ole vaadittavaa tulosta Suomesta. Muiden tietojen oikeellisuudesta vastaa ilmoittaja.
 
Jos pentueen vanhemmat ovat ulkomaisessa rekisterissä, eivätkä terveys-, näyttely- tai koetulokset näy Suomen Kennelliiton KoiraNet-Jalostustietojärjestelmässä, Ruotsin Hunddata -tietokannassa tai Viron Kennelliiton tietokannassa, on tiedoista toimitettava kopio pentuvälittäjälle, jotta pentue lisätään mukaan pentuvälitykseen.