KASVATTAJILLE

 

Golden Ring ylläpitää www-sivuillaan pentuvälitystä. Pentuvälitykseen voi ilmoittaa kaikki pentuvälitysehdot täyttävät pentueet ja kasvattajan tulee olla Golden Ringin jäsen. Yhdistyksen pentuvälittäjät tarkastavat yhdistelmiä koskevat tiedot KoiraNetistä (koe- ja näyttelytulokset, PEVISA-tutkimustulokset sekä muut luustotutkimustulokset), muuten tietojen oikeellisuudesta vastaa ilmoittaja. 

Kasvattaja voi ilmoittaa pentueensa joko peruslistalle tai metsästyslistalle. Metsästyslistalle ilmoitettavan pentueen molemmilla vanhemmilla tulee olla vähintään NOU1 tai vastaava ulkomainen koetulos.


Käyttäessään yhdistyksen pentuvälitystä kasvattaja sitoutuu tarjoamaan jokaiselle pennunostajalle Golden Info -oppaan ja rotujärjestön pentuejäsenyyden vuodeksi. Mikäli kasvattaja laiminlyö Golden Infojen jakamisen ja pentuejäsenien liittämisen, uusia pentueita ei oteta mukaan pentuvälitykseen ennen kuin vanhat velvoitteet on hoidettu.

Pentuvälittäjä huolehtii tietojen tarkastuksesta ja julkaisemisesta.

Muuttuneet ja päivitettävät tiedot (muutokset välitettävistä pentumääristä, pentueen poistaminen listalta) ilmoitetaan pentuvälittäjälle sähköpostitse os. pentuvalitys (at) goldenring.fi

Pentuvälityksen ylläpitäjä
Victoria Ahlström
pentuvalitys (at) goldenring.fi

 

Pentuvälitysehto

Pentueen ilmoittaminen pentuvälitykseen

Pentueilmoituslomake

Pentuejäsenten liittäminen

Golden Infot