SYNTYNEET PENTUEET

Lisää tietoa välityksessä olevista pentueista löytyy KoiraNet -Jalostustietojärjestelmästä klikkaamalla koirien nimiä ja kasvattajan kennelnimeä. Lisää tietoa terveystulosten merkinnöistä, näyttely- ja koetulosten sekä valionarvojen lyhenteistä  löytyy ”Ohjeita pentuvälityslistojen tulkintaan” -sivulta

Pentueen vanhempien tietoja ja tuloksia tutkimalla sekä kasvattajan kanssa keskustelemalla voi varmistaa hankkivansa juuri itselleen sopivimman pennun. Pentuvälityslistalta ostetun pennun tulee olla eläinlääkärin tarkastama ja tunnistusmerkitty. Lisäksi pennunostajan tulee saada pennun mukana kultaisennoutajan käsikirjan ”Golden Info” sekä rotujärjestön jäsenyyden vuodeksi.

Pentueet ovat järjestyksessä syntymäajan mukaan.

 >>Syntyneet metsästyspentueet<< 0 kpl

SYNTYNEET PENTUEET 0 kpl

Päivitetty 30.3.2020


 

Kennel XX
kasv. XX

Puh: XX,  email: XX(at)XX
Kotisivu: 

Syntynyt:

Luovutus:

0 u / 0 n

Hinta:€

(Pentueen sukusiitosprosentti 0,00 % kun sukulaisista tiedossa Suomen KoiraNetissä 00%

Isä
X


Emä
X

-lonkat:  (indeksi )-lonkat:   (indeksi )
-kyynärnivelet:  (indeksi )-kyynärnivelet:  (indeksi )
-muut luustokuvaukset: --muut luustokuvaukset: -
-geenitestit-geenitestit
-näyttelytulos: --näyttelytulos: -
-hyväksytty taipumuskoe: --hyväksytty taipumuskoe: -
-koetulokset: --koetulokset: -
-luonnetestit: --luonnetestit: -


Päivitetty 25.3.20