OHJEITA PENTUVÄLITYSLISTOJEN TULKINTAAN

Pentuvälityslistoilla pentueiden vanhemmista on ilmoitettu nimi ja mahdolliset tittelit, terveystulokset, geenitestitulokset ja  parhaat näyttely- ja koetulokset. Koiran nimi toimii linkkinä KoiraNet - jalostustietokantaan, josta näkee tarkemmin mm. koiran sukutaulun, sen kaikki viralliset tulokset, sen pentuesisarukset terveys- ja tulostietoineen, sekä mahdolliset jälkeläiset terveys- ja tulostietoineen.

Pentueet ovat listoilla ikäjärjestyksessä, eli vanhin pentue ylimmäisenä.

 Terveyteen liittyvää termistöä:

PEVISA

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma
Sukusiitos%Sukusiitosasteen avulla mitataan sitä todennäköisyyttä, että koiran perimässä on samalta kantavanhemmalta tuleva geeni kahdentuneena. Koiran sukusiitosaste ei riipu sen vanhempien omista sukusiitosasteista vaan siitä, ovatko vanhemmat sukua keskenään. Sukusiitosaste esitetään yleisimmin prosentti-lukuna.  Pentuvälityslistan sukusiitos% on laskettu 8 sukupolven perusteella. 'Sukulaisista tiedossa %' kertoo kuinka monta prosenttia sukutaulussa olevista
koirista on tiedossa ja mukana laskennassa. 
 
Indeksi

BLUP-indeksi on ennuste eläimen perinnöllisestä arvosta, genotyypistä.
Se ei siis kuvaa eläimen omaa tilaa, fenotyyppiä, kuten esimerkiksi lonkka/kyynär -röntgenkuvat.
Indeksi lasketaan tilastollisesti, ns. BLUP-eläinmalli -menetelmällä, jossa otetaan huomioon jokaisen eläimen tulokseen vaikuttaneita ympäristötekijöitä. Lisäksi indeksiin vaikuttavat eläimen oman tuloksen ohella kaikkien sen sukulaisten tulokset.
Rodun indeksien keskiarvo on 100. Se tarkoittaa sitä, että rotuun nähden genotyypiltään keskiarvoinen koira saa tuloksen 100. Alle sadan koira on huonompi ja yli sadan koira parempi kuin aineistossa olevat rodun yksilöt keskimäärin. Mitä suurempi indeksi on, sitä parempi koira on genotyypiltään

LonkatAsteikko A-C
Lisäksi ulkomaisilla koirilla saattaa olla eri tulkintatapoja, esim. USA: OFA, Englanti: BVA.

A = normaali
B = lähes normaali
C = lievä lonkkanivelen dysplasia
(D = keskivaikea lonkkanivelen dysplasia, E = vaikea lonkkanivelen dysplasia)
Kyynärpäät

0 = terve
1 = lievä
(2-3 = eriasteisia muutoksia)

Muut luustotutkimukset

Virallisessa selkäkuvauksessa voidaan tutkia nikamien epämuotoisuutta (VA), spondyloosia (SP) ja välimuotoista lanne-ristinikamaa (LTV). Luokitukset ja kuvaukset:

Nikamien epämuotoisuus

VA0 = normaali, VA1 = lievä, VA2 = selkeä, VA3 = keskivaikea, VA4 = vaikea

Spondyloosi

SP0 = puhdas, SP1 = lievä, SP2 = selkeä, SP3 = keskivaikea, SP4 = vaikea

Välimuotoinen lanne-ristinikama

LTV0 = Ei muutoksia, LTV1 = Jakautunut ristiluun keskiharjanne tai muu normaalista lievästi poikkeava rakenne, LTV2 = symmetrinen välimuotoinen lanne-ristinikama, LTV3 = epäsymmetrinen lanne-ristinikama, LTV4 = 6 tai 8 lannenikamaa

SilmätMerkintä "Silmät ok" tarkoittaa, että koiralla on voimassaoleva silmälausunto, jonka mukaan sillä ei ole oireita seuraavista silmäsairauksista: PRA, HC ja RD.
Mikäli koiran silmissä on jotain huomautettavaa, se ilmoitetaan esim: silmät MRD (multifokaali RD)
Geenitestit

Kultaisillanoutajilla on käytössä seuraavat geenitestit:

3 PRA-testiä: GR_PRA1, GR_PRA2 ja prcd-PRA sekä iktyoosi.

Geenitestin tuloksen perusteella koira on joko terve, kantaja tai sairas. PRA:n ja iktyoosin periytymismekanismi on resessiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että sairastuakseen koira tarvitsee sairautta aiheuttavan geenin kummaltakin vanhemmaltaan.

 

Lisätietoa kultaistennoutajien perinnöllisistä sairauksista löytyy Jalostus-osion terveys-sivulta.

 

 

 

Kokeisiin/testeihin liittyviä lyhenteitä:

MH

                  MH-luonnekuvaus

LTE

                  Suomen Kennelliiton luonnetesti

JVA

                  Jälkivalio

KVA

                  Käyttövalio

TVA

                  Tottelevaisuusvalio

NOU

                  Noutajien taipumuskoe
                  tulos 1 = hyväksytty
                  tulos - = ei ole suorittanut

NOME-B

                  Noutajien metsästyskoe
                  ALO (alokaslk), AVO (avoinlk) ja VOI (voittajalk)
                  1 = ykköstulos, 2 = kakkostulos, 3 = kolmostulos

MEJÄ

                  Metsästyskoirien jäljestämiskoe
                  Luokat: AVO (avoinlk) ja VOI(voittajalk)
                  1 = ykköstulos, 2 = kakkostulos, 3 = kolmostulos

TOKO

                  Tottelevaisuuskoe
                  ALO (alokaslk), AVO (avoinlk), VOI (voittajalk), EVL (erikoisvoittajalk)
                  1 = ykköstulos, 2 = kakkostulos, 3 = kolmostulos

PK-koe

                  Palveluskoirien koe (eri lajeja)

RT

                  Rally-Toko

 

 

 

Näyttelytuloksiin liittyviä lyhenteitä:

ERI, EH, H, T

         Laatumaininta näyttelystä
         ERI = erinomainen
         EH =erittäin hyvä
         H = hyvä
         T = tyydyttävä 

SA

         Sertifikaatin arvoinen

SERT

         Sertifikaatti

varaSERT

         Varasertifikaatti

CACIB

         Kansainvälinen sertifikaatti

VACA

         Kansainvälinen varasertifikaatti (Vara-cacib)

MVA

         Muotovalio
         esim. FI MVA tarkoittaa Suomen muotovaliota

esim.
WW-01, V-02

         Erilaisia voittajatitteleitä joiden perässä on vuosiluku