Luonteen testaus

Suomessa kultaistennoutajien luonnetta testataan kahdella Palveluskoiraliiton alaisella virallisella testillä, joiden tulokset tallennetaan Kennelliiton jalostustietojärjestelmään (KoiraNet). Molemmat testimuodot ovat avoimia kaikille koiraroduille. Luonnetestiin (LTE) voi osallistua 2-6 vuotias koira, luonnekuvaukseen (MH-kuvaus) osallistuakseen koiran tulee olla vähintään 18 kuukautta vanha. Luonnetestin tarkoitus on arvioida ja kirjata koiran käyttäytyminen tilanteessa, joissa sen hermosto joutuu rasitetuksi.

 

Testitulosta voidaan hyödyntää koiran luonnekuvan määrittämiseen ja koulutuskelpoisuuden arviointiin. Testitulos antaa myös viitteitä koiran jalostuskelpoisuudesta rotujärjestöille ja kasvattajílle. MH-luonnekuvauksessa kerätään tietoa koiran käyttäytymisestä ohjeen määrittelemissä tilanteissa. Yksittäisen koiran MH-tulos kuvaa koiran persoonallisuutta sekä yksilönä että rodulle tyypilliseen ja ihanneluonnekuvaan verrattuna. Rotujärjestö kehitti 1990-luvulla kultaisillenoutajille myös oman epävirallisen testin, mutta tätä testiä ei ole viime vuosina enää järjestetty.

 

Kasvattaja voi jalostusvalinnoissaan hyödyntää luonnetestien ja MH-luonnekuvausten tuloksia. Myös pennunostaja voi huomioida testi- ja kuvaustulokset sopivan pentueen valinnassa. Harkitessa pennun ostamista ja sopivaa pentuetta, pennunostajan kannattaa tutustua vanhempien ja lähisuvun luonnetesti- ja MH-luonnekuvaustuloksiin sekä taipumuskoetuloksiin.

Kuvat: Elli Supponen

Luonnetestin (LTE) ihanneprofiili kultaisillenoutajille

 

Alla olevassa tiedostossa on kultaistennoutajien ihanneprofiili luonnetestissä (LTE). Ihanneprofiilissa on neljä eri arvostelutasoa käyttäytymiselle jokaisessa tarkastellussa kohdassa:

 • ihanne (I) - sininen
 • hyväksyttävä (N) - keltainen
 • ei-toivottava ((E) ja - violetti
 • hylätty (H) käyttäytyminen -punainen

 LTE-profiilin tulkinta ja huomioitavia asioita:

 • Ihannearvosteluja käyttäytymiselle voi olla enemmän kuin yksi.
 • Ihanne on määritelty kultaisennoutajan toivotun käyttäytymisen pohjalta
 • Ihanneyksilöä, joka kaikilta osin vastaisi ihannetta tuskin löytyy. Siksi onkin tarkasteltava kokonaisuutta yksilöiden vahvuuksista ja heikkouksista.
PDF-tiedostoGR_Luonnetesti_kultainennoutaja_ihanneprofiili.pdf (93 kB)
Luonnetestin (LTE) ihanneprofiili kultaisillenoutajille. Julkaistu 14.4.2020.

 

MH-luonnekuvauksen ihanneprofiili kultaisillenoutajille

 

Alla olevassa tiedostossa on kultaistennoutajien ihanneprofiili MH-luonnekuvauksessa. Ihanneprofiilissa on neljä eri tasoa käyttäytymiselle jokaisessa kuvatussa kohdassa:

 • ihanne (I) - valkoinen
 • hyväksyttävä (N) - sininen
 • ei-toivottava ((E) ja - keltainen
 • hylätty (H) käyttäytyminen -punainen

Ihanneprofiilissa näkyy myös MH-luonnekuvauksessa 2009-2018 käyneiden 312 kultaisennoutajan tulosten jakauma prosentteina kullekin asteikon arvolle jokaisessa kuvatussa kohdassa.

 

Ihanneprofiilin tulkinta ja huomioitavia asioita:

 • Arvo 1 tarkoittaa pientä reaktiota tai käyttäytymisen voimakkuutta, esim. leikin voimakkuudessa 1 tarkoittaa sitä, että koira ei leiki, kun taas 5 tarkoittaa erittäin suurta leikin voimakkuutta
 • Arvo 5 tarkoittaa isoa reaktiota tai käyttäytymisen voimakkuuttaa, esim. pelossa 1 tarkoittaa ei pelkoa, 5 voimakasta pelkoa
 • Ihannevoimakkuuksia käyttäytymiselle ja muita määriteltyjä käyttäytymisvoimakkuuksia voi olla enemmän kuin yksi.
 • Ihanne on määritelty kultaisennoutajan toivotun käyttäytymisen pohjalta
 • Ihanneyksilöä, joka kaikilta osin vastaisi ihannetta tuskin löytyy. Siksi onkin tarkasteltava kokonaisuutta yksilöiden vahvuuksista ja heikkouksista.A
PDF-tiedostoGR_MH-luonnekuvaus_kultainennoutaja_ihanneprofiili.pdf (105 kB)
MH-luonnekuvauksen ihanneprofiili kultaisillenoutajille. Julkaistu 1. kerran Golden Ring -lehdessä 2/2019.