LUONNE

 

Rotumääritelmässä kultaisennoutajan luonnetta kuvataan seuraavin sanoin:

  • toiminnanhaluinen
  • mukautuvainen
  • älykäs
  • luontaisen työskentelykyvyn omaava
  • hyväntahtoinen
  • ystävällinen
  • luottavainen

Näitä ominaisuuksia tarvitsee sekä hyvä käyttö- että perhekoira. Kultainennoutaja on alkuperäiseltä käyttötarkoitukseltaan noutava lintukoira, joka työskentelee sekä maalla että vedessä. Rotumääritelmän kuvaamat ominaisuudet ovat tehneet kultaisestanoutajasta suositun koirarodun ja nämä ominaisuudet mahdollistavat metsästyskäytön lisäksi monet muutkin harrastukset ja käyttötarkoitukset. Kultaisianoutajia käytetään sekä avustaja-, virka- että opaskoirina, ja näiden virkatehtävien lisäksi rotu soveltuu luonteensa puolesta erinomaisesti mm. kaverikoiratoimintaan ja ns. lukukoiraksi. Kultaisillanoutajilla harrastetaan menestyksekkäästi rodunomaisten metsästyskokeiden lisäksi useita erilaisia lajeja, mm. metsästyskoirien jäljestämiskokeita, erilaisia palveluskoiralajeja, vesipelastuskokeita, tottelevaisuuskokeita, rally-tokoa, agilitya, koiratanssia ja noseworkia.

 

Olennaisen tärkeitä ominaisuuksia kultaisellenoutajalle ovat avoimuus, ystävällisyys ja laukauspelottomuus. Kultainennoutaja ei saa olla arka, aggressiivinen, terävä, ääniarka tai arvaamaton ihmisiä, koiria ja muita eläimiä kohtaan. Sen tulee sopeutua erilaisiin tilanteisiin ja kyetä työskentelemään erilaisissa olosuhteissa. Kultaisellanoutajalla tulee olla hyvä oppimis- ja keskittymiskyky sekä halu työskennellä yhdessä ohjaajansa kanssa. Kultainennoutaja ei saa olla liian impulsiivinen eli sillä tulee olla riittävä itsehillintä, jotta se voi keskittyä tehtäväänsä. Työskentelevä koira vaatii tehtäväänsä sopivasti mitoitetun ja riittävän “moottorin”, eli sen tulee olla riittävän aktiivinen, vilkas, energinen ja toiminnanhaluinen.