Ylimääräiset kokoukset 30.6.2022 ja 8.8.2022 - tiedote

18.6.2022

Miksi järjestetään toinen ylimääräinen kokous 30.6.2022?

Tilanne varmasti vaikuttaa kokousten osalta kummalliselta, mutta ylimääräisen kokouksen 8.8.2022 Kannuksessa on päättänyt järjestää yhdistyksen hallitus 6.6.2022. Päätös tehtiin yksimielisenä ja sen tekemiseen osallistui hallituksen yhdeksän jäsentä. Esityslistaan kirjattiin kaksi asiaa - hallituksen täydentäminen eronneen jäsenen osalta ja hallituksen 3.5.2022 kokouksessaan hyväksymät ja yleiskokouksen hyväksyttäväksi esittämät Noutajien rodunomaiset säännöt ja ohjeet- esitys. Yhdistyksen hallitus menetti päätösvaltaisuuden 6.6.2022 kokouksen lopussa henkilöiden erottua hallituksen jäsenyydestä, mutta silti nämä hallituksen aikaisemmin päättämät asiat täytyi laittaa eteenpäin.

Yhdistyksen sääntöjen 12 §:ssä on kohta ”Jos hallituksen vajaus on enemmän kuin 2 henkilöä, on pidettävä ylimääräinen yleiskokous 60 vuorokauden sisällä.” Tämän takia kutsumme jäsenistön koolle toiseen ylimääräiseen kokoukseen, koska se on järjestettävä aikaisemmin kuin 8.8.2022. Pahoittelut siitä, että ensimmäiseen kutsuun tuli virheellisesti mukaan myös 6.6.2022 hallituksesta eronneiden nimet.

Uudessa, ylimääräisessä kokouksessa 30.6.2022 täydennetään vain hallitus täysilukuiseksi, koska ilman hallitusta kaikki muu toiminta kelluu paikallaan. Lisäksi on jäsenistön etu, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa uuden hallituksen kokoonpanoon ja sen takia tämä kokous järjestetään kesäkuun loppuun mennessä.

Kokouksen esityslista julkaistiin 15.6.2022 ja ennakkoilmoittautumiset kokoukseen tulee tehdä 29.6.2022 mennessä yhdistyksen verkkosivujen kautta. Näin saamme pidettyä kokouksen lähi- ja etäkokouksena väliaikaisen poikkeamalain turvin (Finlex: 375/2021 5§) torstaina 30.6.2022 klo 19 Raisiossa sekä etäyhteyksin kaikkialta Suomesta.

On siis kaksi ylimääräistä kokousta 30.6.2022 ja 8.8.2022.

Kokouksen 8.8.2022 pöytäkirja ehtii sovitusti eteenpäin 17.8.2022 pidettävään Kennelliiton Koe- ja kilpailutoimikunnan kokoukseen Yhteistyötoimikunnan kautta.
 

 

Mitä ovat yhdistyksen tehtävät rotujärjestönä?

Kultainen Rengas – Golden Ring GR ry kultaistennoutajien rotujärjestönä johtaa rodun jalostusta yhteistyössä Kennelliiton kanssa ja sen valvonnassa. Annamme asiantuntija-apua jalostuksessa ja ulkomailta tuotavien tai ulkomaille vietävien koirien käytöstä jalostukseen. Rotujärjestö kokoaa ja jakaa tietoa kultaistennoutajien terveystilanteesta sekä perinnöllisistä ja muista sairauksista niiden vastustamiseksi. Jalostuksen tavoite ohjelma (JTO) ja PEVISA-ohjelmaan liittyvät säännöt ja ohjeet kulkevat rotujärjestön kautta.
 
Lisäksi rotujärjestö edistää rodun harrastamista, kouluttaa ja tiedottaa rodun kasvattajia sekä rodusta kiinnostuneita. Rotujärjestö järjestää koulutusta myös rodun ulkomuototuomareille ja ylläpitää pentuvälitystä. Erikoisnäyttelyiden ja rodunomaisten kokeiden sekä koulutusten lisäksi järjestetään myös erilaisia tapahtumia, muiden lajien kokeita ja toimitetaan Golden Ring - lehteä. Uusimmassa lehdessä on avattu yhdistyksen toimintaa viime vuodelta tarkemmin, vaikka koronapandemia saattoi toimintaa vielä jarruttaa.

Nyt on hieno tilaisuus lähteä ehdokkaaksi yhdistyksen hallintoon ja toteuttamaan rotujärjestön tehtäviä vastuupaikalla. Tervetuloa kaikki jäsenet vaikuttamaan ja valitsemaan uusia hallituksen jäseniä! 

Lisää kokouksesta löydät täältä…

Terv. Erika, Mikaela ja Tuuli