YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 30.6.2022

Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n ylimääräinen kokous
 

Aika: Torstai 30.6.2022 klo 19:00

Paikka: Raision ABC, Piilipuunkatu 2, Raisio

Kokoustyyppi: Kokous järjestetään sekä lähi- että etäkokouksena

Kokouksen asia: Hallituksen täydentäminen, kun hallituksen vajaus on enemmän kuin 2 henkilöä

Viitaten väliaikaiseen poikkeamalakiin (Finlex: 375/2021 5§) järjestetään kokous hybridikokouksena eli mahdollistaen myös etäyhteydellä osallistumisen.

Kokouksessa käytetään sähköistä äänestysmahdollisuutta esimerkiksi mentimeter tai äänestyskoppi.fi-palvelua, joka mahdollistaa suljettujen lippuäänestysten järjestämiseen niin, että vaalisalaisuus säilyy. Vain äänioikeutetut osallistuvat ja järjestelmä varmistaa, ettei kukaan pääse äänestämään useampaa kertaa. Tällaista sähköistä äänestyspalvelua käyttäessä annetaan tarvittaessa kokoukseen osallistujien tiedot äänestyksen järjestäjille.

Osallistumistavasta riippumatta kokoukseen tulee jokaisen ilmoittautua 29.6.2022 klo 23:59 mennessä alla olevalla ilmoittautumislomakkeella.

Kokouksen asiana on hallituksen täydentäminen. Etäyhteydelle osallistuville toimitetaan kokousmateriaalit sekä osallistumislinkki (Teams) ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiin viimeistään kokouspäivänä klo 10.

YLIMÄÄRÄISEN KOKOUKSEN ESITYSLISTA:

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1 Esitys

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä vähintään kaksi (2) ääntenlaskijaa.

2.2 Päätös

3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN JA ÄÄNIVALTAISTEN JÄSENTEN MÄÄRÄN TOTEAMINEN

3.1 Esitys

Yhdistyksen sääntöjen 8§:n mukaan: ”Varsinaisten kokousten lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on sitä kirjallisesti hallitukselta anonut kokouksen tarkoituksen ilmoittaen. Kummassakin tapauksessa kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat. Tällainen kokous on kutsuttava koolle viimeistään kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun kirjallinen anomus on saapunut hallitukselle. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta, äänestyksistä ja äänivaltaisuudesta ovat voimassa samat säännökset kuin varsinaisista kokouksista on määrätty.”
Yhdistyksen säännöt 12 §: "Jos hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai kuolee kesken toimikauttaan, hänen tilalleen valitaan seuraavassa varsinaisessa kokouksessa uusi jäsen jäljellä olevan toimikauden ajaksi. Jos hallituksen vajaus on enemmän kuin 2 henkilöä, on pidettävä ylimääräinen yleiskokous 60 vuorokauden sisällä."

Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen verkkosivulla 15.6.2022. klo 23:45 eli sääntöjen määräämällä tavalla. Todetaan kokouksessa olevan xx äänivaltaista jäsentä, joista x etäyhteydellä ja x kokouspaikalla.

3.2 Päätös

4. TYÖJÄRJESTYS

4.1 Esitys

Kokouksen alussa osallistujille jaetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4.2 Päätös

5. HALLITUKSEN TÄYDENTÄMINEN

5.1 Esitys

Hallituksen täydentäminen. Yhdistyksen säännöt 12 § "Jos hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai kuolee kesken toimikauttaan, hänen tilalleen valitaan seuraavassa varsinaisessa kokouksessa uusi jäsen jäljellä olevan toimikauden ajaksi. Jos hallituksen vajaus on enemmän kuin 2 henkilöä, on pidettävä ylimääräinen yleiskokous 60 vuorokauden sisällä."

Seuraavien eronneiden hallituksen jäsenten tilalle valitaan uudet henkilöt.

Piia Joki-Erkkilä (hallituskausi 2022-2024, erosi 31.3.2022)
Sauli Aaltonen (hallituskausi 2020-2022, erosi 6.6.2022)
Katja Kuusela (hallituskausi 2021-2023, erosi 6.6.2022)
Sonja Lahdenranta-Husu (hallituskausi 2021-2023, erosi 6.6.2022)
Tytti Lintenhofer (hallituskausi 2021-2023, erosi 6.6.2022)
Ada Pykäläniemi (hallituskausi 2020-2022, erosi 6.6.2022)
Susanna Kujasalo (hallituskausi 2022-2024, erosi 8.6.2022)

5.2 Päätös

6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN