Saman pentueen molemmat PRA- tapaukset todennettu geenitestillä GR_PRA2 -muodon sairaudeksi

8.2.2018

Marraskuussa 2017 kliinisen tutkimuksen yhteydessä (silmätarkastus) PRA-sairaaksi todetun kultaisennoutajan Glamorous Gunpowder FI38546/11 polveutuminen on varmennettu ja PRA- geenitestitulokset ovat valmistuneet.  Kliinisen sairauden aiheuttajaksi todettiin GR_PRA2-geenivirhe, eli kyseinen koira on GR_PRA2 sairas. GR_PRA1 ja prcd-PRA -geenien suhteen koira todettiin terveeksi.  Testitulokset ovat samat kuin jo aiemmin GR_PRA2-sairaaksi todetulla pentuesisaruksella, Glamorous Goodbye FI38550/11.

 

Aiemmat tiedotteet ja lisätietoa sairaudesta sekä sen ennaltaehkäisystä:

Uusi PRA tapaus todettu (26.10.2017)

Toinen PRA tapaus samassa pentueessa (14.11.2017)