Uusi PRA tapaus todettu

26.10.2017

Glamorous Goodbye FI38550/11 (Koiramäen Formula – Glamorous Cirisha) nimisellä koiralla todettiin elokuussa tehdyssä silmätutkimuksessa PRA sekä posterior polaarinen ja kortikaalinen katarakta. Koira on silmät tarkastaneen eläinlääkärin arvion mukaan lähes sokeutunut. Kultainennoutaja on rotu, jossa esiintyy useampaa erillistä PRA-tyyppiä. Tällä hetkellä kolmeen PRA-tyyppiin on olemassa geenitesti, joten koiralle tehtiin rotujärjestön pyynnöstä nämä kaikki (GR_PRA1, GR_PRA2 ja prcdPRA). Myös koiran polveutuminen varmennettiin. GR_PRA1 ja prcdPRA -geenien suhteen koira todettiin terveeksi. Koiran kuitenkin todettiin perineen GR_PRA2 geenivirheen molemmilta vanhemmiltaan eli olevan GR_PRA2 sairas. GR_PRA2:n aiheuttava geenivirhe on löydetty myös ihmisiltä ja SLU:n tutkijaryhmä tulee jatkossa seuraamaan kyseisen koiran vointia sekä sairauden etenemisvauhtia. 

 

Glamorous Goodbye  FI38550/11, synt. 4.6.2011

 

Koiramäen Formula

(GR_PRA1 terve)

Goldencoat Midnight Cowboy

Kerrien Polar Trek Of Chardine

Goldencoat Caramel Cream

Koiramäen Tahiti

 

Tyrnikarin Napoleon

Koiramäen Delilah

 

Glamorous Cirisha

Karvin Inside Edition

(GR_PRA1 & 2 terve)

Karvin Pentagon

Karvin Tia Maria

Golden Cub Light My Fire

Pauclare Pot Of Gold

Golden Cub Zsazsa

 

Geenitesteillä voidaan todeta kutakin tunnettua geenivirhettä kantavat yksilöt ennen oireiden ilmenemistä ja näin ollen ne ovat hyviä apuvälineitä koiranjalostuksessa. Geenitestien käyttö mahdollistaa tiettyä geenivirhettä kantavan koiran turvallisen jalostuskäytön yhdistämällä saman geenivirheen suhteen terveen kanssa. Kyseiseen PRA-tyyppiin sairastuvia pentuja ei näin synny. PRA periytyy väistyvästi (resessiivisesti) eli koira, jolla todetaan PRA, on saanut kyseisen geenivirheen molemmilta vanhemmiltaan. Geenivirheen kantajilla ei sairauden oireita ilmene, mutta ne siirtävät sitä jälkeläisilleen seuraavan taulukon mukaisesti.

 

Resessiivinen periytyminen

Emän genotyyppi

 

                                                     Isän genotyyppi

terve

kantaja

sairas

terve

100% terveitä

50% terveitä

50% kantajia

100% kantajia

kantaja

50% terveitä

50% kantajia

25% terveitä

50% kantajia

25% sairaita

50% kantajia

50% sairaita

sairas

100% kantajia

50% kantajia

50% sairaita

100% sairaita

 

Mikäli sairastuneen koiran lähisukulaisia käytetään jalostukseen, voidaan sokeutuvien pentujen syntyminen edellä mainitun mukaisesti estää geenistestaamalla koirat ennen jalostuskäyttöä ja yhdistämällä mahdolliset kantajaksi todetut vain terveen kumppanin kanssa. Mikäli geenitestejä ei ole tehty on aina turvallisinta käyttää parituskumppanina geenitestillä terveeksi todettua yksilöä. PRA diagnoosit ovat onneksi harvinaisia, mutta kantajien löytyminen geenitestatuista koirista ei ole niinkään harvinaista. Osaa PRA-tapauksista ei vielä tällä hetkellä pystytä todentamaan geenitestillä, joten on edelleen tärkeää jatkaa koirien silmien tutkimista säännöllisesti. Jalostustoimikunta suosittelee PRA- geenitestien hyödyntämistä jalostuksessa. Jalostustoimikunnalta voi tarvittaessa pyytää neuvoja geenitestien ottamiseen liittyvissä asioissa.

Rotujärjestön suosituksen mukaisesti geenitestituloksia voidaan hyödyntää seuraavasti:

  • geneettisesti terveet ovat mukana jalostuksessa
  • kantajat voi ottaa mukaan jalostukseen, kun parituskumppani on saman geenivirheen suhteen geneettisesti terve (jälkeläisissä voi olla sekä terveitä että kantajia)
  • kahta kantajaa ei saa yhdistää keskenään (jälkeläisissä voi olla sekä terveitä, kantajia että sairaita)
  • kantajaa ei saa yhdistää geneettisesti sairaan kanssa (jälkeläiset joko kantajia tai sairaita)
  • kliinisesti sairasta koiraa, jolla PRA on jo todettu silmätutkimuksessa, ei edelleenkään saa käyttää jalostukseen
  • vain perustelluista syistä voi erityisen jalostusarvon omaavan geneettisesti sairaan (kliinisesti terve) koiran yhdistää geneettisesti terveeseen (jolloin kaikki jälkeläiset ovat kantajia)