Hallituksen PEVISA-esitys

14.2.2024


Hallitus tulee esittämään yhdistyksen kevätkokoukselle 27.4.2024, että PEVISA-ohjelmaa jatketaan nykyisellä ohjelmalla seuraavat viisi vuotta (01.01.2025-31.12.2029). 

Hallitus äänesti asiasta ja jalostustoimikunnan ehdotus sai äänten enemmistön. Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on esitarkistettavana Kennelliitossa.


Nykyinen ja ehdotettu jatko PEVISA-ohjelmaksi:

* Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi.

* Koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä, jos sillä on todettu PRA, geograafinen RD tai totaali RD. Lisäksi kaikki perinnölliset kaihit lukuun ottamatta linssin etuosan saumalinjan kataraktaa ja muu kaihi -muotoa estävät jälkeläisten rekisteröinnin.

* Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C siten, että astetta C saa käyttää vain asteen A kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten jalostusindeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101.

* Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 1 siten, että astetta 1 saa käyttää vain asteen 0 kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän kyynärnivelen jalostusindeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101.

* Urokselle voidaan rekisteröidä 150 jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

 

- Golden Ring hallitus -