Kysely kasvattajille jalostukseen liittyvistä asioista 21.2.-31.3.2023

21.2.2023

Arvoisat kasvattajat!

Rotujärjestö on erittäin kiinnostunut kuulemaan teidän näkemyksiä, kokemuksia ja käytäntöjä kultaistennoutajien kasvatuksessa.

Tällä kyselyllä kartoitetaan kasvatukseen, JTO:hon (jalostuksen tavoiteohjelmaan) ja PEVISA -ohjelmaan (Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) liittyviä aisoita. 

Kyselyn lopussa Vapaa sana -osioissa teillä on mahdollisuus kertoa haluamianne näkemyksiä ja kokemuksia tarkemmin.

Kyselyn tuloksia käytetään JTO:n päivityksessä sekä tarvittavan tiedonjaon, kuten koulutusten, luentojen ja jalostusaiheisten lehtijuttujen suunnittelussa.

  • Kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista ja jokainen kohta on vapaaehtoinen!
  • Kaikkia kohtia ei tarvitse täyttää!
  • Otamme kiitollisena vastaan osittainkin täytetyt kyselyt
  • Kyselyyn vastataan ja tuloksia käsitellään täysin anonyymisti

Kysely löytyy täältä!