Tiedote yhdistyksen toiminnallisesta tilanteesta

8.6.2022

6.6.2022 pidetyn hallituksen kokouksen lopuksi seuraavat henkilöt jättivät eroilmoituksensa Kultainen Rengas – Golden Ring GR ry:n hallituksesta: Sauli Aaltonen, Katja Kuusela, Sonja Lahdenranta-Husu, Tytti Lintenhofer ja Ada Pykäläniemi. Eroamisen syy: arvojen vastainen yhdistyksen toiminta ja rotujärjestön tarkoituksen toteutumattomuus. Näiden vuoksi eronneet eivät koe mahdolliseksi toimia jäsenistön edustajina.

Näin ollen yhdistyksen hallitus ei ole enää toimivaltainen ja kaikki viimeiseen kokoukseen (pidetty 6.6.2022) kutsutut hallituksen jäsenet muodostavat ns virkaa tekevän hallituksen, jonka tehtävä on huolehtia vain pakollisista yhdistystoiminnan edellyttämistä päätöksistä (käytännössä yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen) sääntöjen mukaisen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden määritelmien mukaisesti.