Kultainen Rengas – Golden Ring GR ry:n syyskokous kutsu

27.10.2020

AIKA:    Lauantai 14.11.2020 klo 12:30

PAIKKA: Pirkkalan Yhteislukio, Urheilutie 11, Pirkkala

Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen 10§ mukaiset asiat mm: 

  • Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle vuosille 2021 - 2023
  • Jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen vuodelle 2021
  • Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

Covid-19 huomiot:

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston marraskuun rajoituspäätös rajaa kokoontumiset tartuntatautilain nojalla Pirkanmaan (ml. Punkalaidun)  sairaanhoitopiirin alueella niin, että sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä on 50 henkilöä. Mikäli tilaisuudessa pystytään noudattamaan annettuja ohjeita turvallisuudesta, voi tilaisuuteen osallistua useampiakin henkilöitä.

Edellä todetun perusteella tämä määräys on välttämätön tartuntataudin leviämisen estämiseksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella.                   

Kuntien tekemillä päätöksillä on paikallisen tilanteen vaatiessa mahdollista tiukentaa tai täydentää aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia. Mikäli tilanne alueella olennaisesti muuttuu, aluehallintovirasto arvioi tätä kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstään uudelleen.

Yleisötilaisuuksien ja kokoontumisten turvallisuus tulee varmistaa asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla.

  • Ennakkoilmoittautuminen sähköpostitse, jotta voimme arvioida osallistujamäärää kokoustilaan nähden keskiviikkoon 11.11.2020  mennessä osoitteeseen:

    tapahtumat@goldenring.fi 
     
  • Yhdistyksen puolesta kasvomaskit
  • Ei tarjoilua

Tervetuloa kokoukseen,

Hallitus

Kultainen Rengas – Golden Ring GR ry

Liitteet