PEVISA-ohjelma ja JTO 1.1.2020 alkaen

13.12.2019

Suomen Kennelliitosta saapui 2.12.2019 seuraava päätös

 

JTT:n päätös 10.9.2019 (8/2019):

JTO hyväksyttiin korjauksin 5 vuodeksi. Korjaukset tulee toimittaa helmikuun 2020 loppuun mennessä.

Toimikunta hyväksyy kultaisellenoutajalle seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:


Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi.


* Koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä, jos sillä on todettu PRA, geograafinen RD tai totaali RD. Lisäksi kaikki perinnölliset kaihit lukuun ottamatta linssin etuosan saumalinjan kataraktaa ja muu kaihi -muotoa estävät jälkeläisten rekisteröinnin.

* Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C siten, että astetta C saa käyttää vain asteen A kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten jalostusindeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101.

* Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 1 siten, että astetta 1 saa käyttää vain asteen 0 kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän kyynärnivelen jalostusindeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101.

* Urokselle voidaan rekisteröidä 150 jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.


Ohjelma on voimassa 1.1.2020 - 31.12.2024.

Kasvattajia pyydetään huomiomaan, että nämä säännöt koskevat 1.1.2020 alkaen tapahtuvia astutuksia.