Kevätkokous kuulumisia 6.4.2019

6.4.2019

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin lauantaina 6.4.2019 klo 15.30 alkaen Tampereella Scandic Koskipuistossa. Kokouksen alussa jaettiin Vuoden koira -palkinnot. Onnittelut vielä voittajille!
Palkintojenjaon jälkeen Henna Laiho esitteli JTO-päivityksen pääkohdat.

Kokouksessa oli paikalla 33 jäsentä. Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2018 ja myönnettiin vastuuvapaus edellisvuoden hallitukselle. Tilinpäätös osoitti toiminnallisen tuloksen olleen -5 209, 89 euroa tappiollinen ja taseen loppusumma oli 72 007,25 euroa.

Kokouksessa käsiteltiin PEVISA-esitykset. Jäsen Sirpa Erkinharjun esityksestä äänestettiin ensin siitä, voidaanko PEVISA-esityksiä käsitellä lainkaan PEVISA-esitysten julkaisussa olleen muotovirheen takia (PEVISA-esitykset eivät olleet sanatarkasti näkyvillä kokouskutsussa). Kokous päätti äänin 27 – 6 käsitellä PEVISA-esitykset. Kokousväki äänesti ensin jäsenten ehdotusten välillä. Jäsenten ehdotuksista hallituksen esitystä vastaan kokous äänesti  Minna Kulmalan, Kari Kumpulaisen, Tuuli Söderlundin, Leena Valtan ja Veijo Tirkkosen esityksen. Lopullisessa äänestyksessä yhdistyksen PEVISA-esitykseksi valittiin hallituksen esitys äänin 18-15. 
Tämä esitys toimitetaan Kennelliittoon käsiteltäväksi ja lisätään JTO-päivitykseen.