PEVISAn käsittely kevätkokouksessa 6.4.2019

28.3.2019

Kevätkokouksessa on käsiteltävänä  PEVISA-ehdotukset, jotka käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Kennelliitolta saamiemme ohjeiden mukaisesti kokouksessa  äänestetään ensin kaikkien esiintulleiden jäsenten ehdotusten välillä. Tämän jälkeen äänestetään hallituksen ehdotuksen ja eniten ääniä saaneen jäsenten ehdotuksen välillä. 

Yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukainen kokouskutsu on julkaistu Golden Ring -lehdessä 1/2019. Myöhemmin  kutsu on julkaistu yhdistyksen nettisivulla 26.3.

Kennelliiton PEVISA-säännössä mainitaan, että PEVISA esitys tulee olla sanatarkasti virallisessa kokouskutsussa. Nettisivuilla on julkaistu PEVISA-ehdotukset sisältävä esityslista 27.3 . Kennelliitosta saamamme vahvistuksen mukaan kevätkokouksessa päätettävä PEVISA-ehdotus tullaan käsittelemään Kennelliitossa PEVISA-ehdotusten julkaisun muutaman päivän myöhästymisestä huolimatta. 

Myös JTO päivitys on valmistunut. Koska kyseessä on viiden vuoden kohdalla tehtävä tilastopäivitys eikä päivitys sisällä jalostussuosituksia niin sitä ei erikseen hyväksytetä yhdistyksen kevätkokouksella.

Liitteenä vielä kaikki esitykset, jotka on lisätty myös nettisivuilla olevan kokouskutsun yhteyteen.

Liitteet