Kennelliiton ulkomaisten lonkkakuvaustulosten muuntotaulukko on muuttunut

16.1.2019

PEVISA –ohjelman toimivuuden tarkastelun yhteydessä Golden Ringin jalostustoimikunta kiinnitti huomiota Kennelliiton ulkomaisten lonkkakuvaustulosten muuntotaulukkoon ja sen toimivuuteen.

 

Jalostustoimikunta tutustui saatavilla olevaan materiaaliin, jossa kerrotaan, mitä asioita otetaan huomioon lonkkalausuntoja annettaessa (FCI, BVA, OFA). Päädyimme tekemään lokakuussa 2018 Suomen Kennelliitoon aloitteen ja pyytämään, että jalostustieteellinen toimikunta käsittelisi uudestaan muuntotaulukon vastaavuudet.  Esitimme ajatuksemme, että mielestämme BVA ja OFA -lausuntojen vastaavuutta tarkasteltaisiin uudestaan ja BVA -lausunnoissa huomioitaisiin muiden lausuntotyyppien mukaisesti vain huonomman lonkan pisteet. Toiveenamme oli, että muuntotaulukko yhtenäistyisi enemmän kansainvälisesti ja antaisi jatkossa selkeät suuntaviivat ja helpottaisi ulkomaisten urosten jalostuskäyttöä.  

 

 

Kennelliitto on nyt hyväksynyt uudistetun muuntotaulukon ja julkaissut sen nettisivuillaan:

 https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/koiran-terveystutkimukset/lonkka-ja-kyynarnivellausunnot-annetaan-rontgenkuvista?fbclid=IwAR0wfj4Bk62JWRvIOZGh3XmkTgHOy_4fy6XhPKDZBntdW4HhOEsDjHDdDK0