Rotujärjestön esitys PEVISA- ohjelmaksi 1.1.2020 alkaen

5.1.2019

Tämän hetkisen PEVISA- ohjelman voimassaolo päättyy vuoden 2019 lopussa.

 

Rotujärjestö esittää PEVISA- ohjelmaksi 1.1.2020 alkaen seuraavaa:

 

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi.

Koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä, jos sillä on todettu PRA, geograafinen RD tai totaali RD. Lisäksi kaikki perinnölliset kaihit lukuun ottamatta linssin etuosan saumalinjan kataraktaa ja muu kaihi -muotoa estävät jälkeläisten rekisteröinnin. 

Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C siten, että astetta C saa käyttää vain asteen A kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten jalostusindeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101. 

Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 1 siten, että astetta 1 saa käyttää vain asteen 0 kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän kyynärnivelen jalostusindeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101. 

Uroksen elinikäinen enimmäisjälkeläismäärä on 150 jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. 

 

Päätös PEVISA- ohjelman jatkosta tehdään yhdistyksen kevätkokouksessa 6.4.2019 Tampereella. Samassa kokouksessa tullaan käsittelemään myös Jalostuksen tavoiteohjelman päivitys.