Kutsu Syyskokoukseen Vantaalle 1.12.2018

22.10.2018

Syyskokous 1.12.2018 klo 12.00

Paikka: Sokos Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, 01300 Vantaa


Syyskokous alkaa Juha Kallion luennolla (noin 2h)
Juha Kallio on eläinlääkäri, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, ortopedinen kirurgia

Sääntöjen 10§ mukaiset syyskokouksessa käsiteltävät asiat luennon jälkeen:
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä vähintään kaksi ääntenlaskijaa
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle  
6. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
8. Asetetaan toimikunnat ja valitaan niiden puheenjohtajat
9. Valitaan edustajat kenneljärjestöihin
10. Käsitellään muut hallituksen esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat taikka yhdistyslain 24 § huomioon ottaen kokouksen yksimielisesti esityslistalle hyväksymät asiat  
11. Käsitellään jäsenten esittämät asiat, mikäli niistä on hallitukselle kirjallisesti ilmoitettu viimeistään kuusikymmentä vuorokautta ennen kokousta   

    
Tervetuloa! Kahvitarjoilu!
-Hallitus-