Kutsu Syyskokoukseen Vantaalle 1.12.2018

22.10.2018

Syyskokous 1.12.2018

Paikka: Sokos Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, 01300 Vantaa

Kokouspäivän ohjelma:

klo 12.00 Luento: Juha Kallio (noin 2h)
Juha Kallio on eläinlääkäri (tuki- ja liikuntaelinsairaudet, ortopedinen kirurgia). Luento on erinomainen pohjustus luennon jälkeiseen vapaaseen keskusteluun (n. 1h), jossa Golden Ringin jäsenet voivat yhdessä hallituksen jäsenien ja jalostustoimikunnan kanssa pohtia tulevaa PEVISA:a ja sen sisältöä.

klo 15.00 Syyskokous

Sääntöjen 10§ mukaiset syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä vähintään kaksi ääntenlaskijaa
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle  
6. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
8. Asetetaan toimikunnat ja valitaan niiden puheenjohtajat
9. Valitaan edustajat kenneljärjestöihin
10. Käsitellään muut hallituksen esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat taikka yhdistyslain 24 § huomioon ottaen kokouksen yksimielisesti esityslistalle hyväksymät asiat  
11. Käsitellään jäsenten esittämät asiat, mikäli niistä on hallitukselle kirjallisesti ilmoitettu viimeistään kuusikymmentä vuorokautta ennen kokousta   

    
Tervetuloa! Kahvitarjoilu!
-Hallitus-