Uusi tukimuoto monimuotoisuuden turvaamiseksi

24.3.2018

Edellisissä Golden Ring lehdissä on ollut tietoa tulevasta projektista, jonka tarkoituksena on helpottaa taloudellisesti kasvattajien mahdollisuutta käyttää ulkomaisia uroksia jalostukseen pakastespermaa tuomalla. Ensimmäisessä vaiheessa on päädytty toteuttamaan tuonti Englannista. Ensisijaisesti kannustamme kasvattajia tuomaan spermaa sellaisista uroksista, joilla ei vielä ole jälkeläisiä Suomessa tai on vasta vähän. Toteutuakseen projekti edellyttää sen, että vähintään kolme kiinnostunutta kasvattajaa lähtee mukaan. Jalostustoimikunta ottaa myös vastaan ehdotuksia siitä mitkä maat jatkossa olisivat kiinnostuksen kohteena. 

Projektiin ilmoittautumisaikaa on jatkettu huhtikuun loppuun asti.

 

Kasvattajien toivotaan huomioivan seuraavat seikat:

  • tuki koskee vain sperman rahtiin liittyviä kustannuksia (useammasta uroksesta tuodaan pakasteita yhteiskuljetuksena samalla kertaa)
  • kasvattaja itse maksaa uroksen omistajalle maksettavat astutusmaksut, sperman keräykseen liittyvät kustannukset, säilytyksen spermapankissa ja nartun siemennykseen liittyvät kustannukset  
  • kuljetus on suunniteltu tapahtuvaksi Angelica Von Heimendahl:in klinikalta Cambridgesta (http://www.vetrepro.co.uk/) Opvet:in spermapankkiin Vantaalle
  • paikat, joissa Angelica suorittaa keräyksiä ovat Cambridge ja Newcastle upon Tyne (Alnwick)
  • kasvattaja huolehtii yhteydenoton uroksen omistajaan ja huolehtii keräyksen toteuttamisen
  • halukkaiden kasvattajien tulee ilmoittaa huhtikuun 2018 loppuun mennessä mistä uroksesta haluaa spermaa tuoda sähköpostilla osoitteeseen: jalostus@goldenring.fi
  • ilmoittautuessaan kasvattajan tulee kertoa, antaako hän luvan yhteystietojensa antamiseen toiselle kasvattajalle tapauksessa, jossa kaksi kasvattajaa on kiinnostunut saman uroksen käyttämisestä
  • spermatankin kuljetus Suomeen suunnitellaan toteutettavaksi toukokuun 2018 aikana.