Hallituksen kokous 11.2.2018

15.2.2018

Hallitus kokoontui Skype-kokouksella 11.2.2018.

Käytiin läpi yhdistyksen tilinpäätös ja todettiin, että tulos ennen tilinpäätössiirtoja on 3 446,88 euroa yllijäämäinen ja taseen loppusumma 70 515,47 euroa.

Helka Alanko on jättänyt nome tmk:n puheenjohtajan tehtävät ja samalla myös eroilmoituksensa hallituksesta. Kiitos Helkalle yhdistykselle antamastaan panoksesta!

Kevätkokouksessa 3.3.2018 tullaan valitsemaan hallitukseen kaksi (2) uutta jäsentä jäljellä olevaksi kaudeksi 2018-2019 sekä uusi nome tmk:n puheenjohtaja. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa tullaan käsittelemään myös WT-sääntömuutos.

Jalostustoimikunnan esityksestä Suomen Kennelliitolle tehdään esitys virallisten geenitestien (kaikki PRA-muodot ja iktyoosi) kirjaamisesta Kennelliiton Jalostustietojärjestelmään.

Kultaistennoutajien MH-ihanneprofiili on vahvistettu Kennelliitossa, profiilia avataan vuoden aikana lehdessä ja kasvattajatapahtumissa

Luonne tmk:n puheenjohtaja Heli Väätäjä on kutsuttu Kennelliiton Käyttäytymisen jalostuksen työryhmään. Kyseinen työryhmä käsittelee mm. ihanneprofiilit ja JTO:n luonneosuuden.

Golden Infon edellistä painosta on päivitetty, uusi painos tulee ulos kesän aikana. Kasvattajile tulee mahdollisuus ostaa mainostilaa uuteen painokseen.

Päätettiin puoltaa koetoimitsija- ja toimihenkilökoulutuksiin Heidi Fontellia (rodunomaiset lajit) ja Elli Pehkosta (MH-luonnekuvaus).

Hallituksen seuraava kokous on yhdistyksen kevätkokouksen jälkeen 3.-4.3.2018.

Hallitus