Tiedote syyskokouksesta

20.11.2017

Yhdistyksen syyskokous pidettiin Tuusulassa 18.11.2017. Paikalle oli saapunut 99 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Rusila ja sihteeriksi Sonja Lahdenranta-Husu.

Kokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle vuodelle. Jäsenmaksut säilyvät ennallaan (liittymismaksu 3 euroa, varsinainen jäsen 27 euroa, perhejäsen 4 euroa, pentuejäsen 10 euroa. Ulkomailla asuvilta jäseniltä peritään lisäksi 10 euroa lehden postituskuluja.).

Hallituksen puheenjohtajaehdokkaaksi oli määräaikaan mennessä ilmoittautunut kaksi (2) ehdokasta: Carita Lifländer ja Veijo Tirkkonen. Äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti: Carita Lifländer 68 ääntä ja Veijo Tirkkonen 28 ääntä.Yhdistyksen puheenjohtajaksi kaudelle 2018-2019 valittiin Carita Lifländer.

Hallituksen jäsenistä erovuoroisia olivat Henna Laiho, Vilma Reunanen ja Marjukka Toppari. Syyskokouksessa ehdolle asettui kuusi (6) ehdokasta: Marjukka Toppari, Hissu Hartikainen, Erika Jylhä-Pekkala, Jari Päivärinta, Minna Hästbacka sekä Veijo Tirkkonen. Äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti: Marjukka Toppari 62 ääntä, Hissu Hartikainen 59 ääntä, Jari Päivärinta 58 ääntä, Erika Jylhä-Pekkala 49 ääntä, Minna Hästbacka 24 ääntä sekä Veijo Tirkkonen 24 ääntä. Hallitukseen kaudelle 2018-2020 tulivat valituiksi Marjukka Toppari, Hissu Hartikainen sekä Jari Päivärinta.

Toiminnan tarkakastajiksi vuodelle 2018 valittiin Reijo Riionheimo ja Sari Reijonen. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Satu Ihalainen ja Sanna Käyhkö.

Toimikunnat päätettiin pitää ennallaan, ja niiden puheenjohtajiksi valittiin Henna Laiho (jalostus), Helka Alanko (nome) sekä Heli Väätäjä (luonne).

Hyväksyttiin hallituksen esitys, että kokous valtuuttaisi hallituksen valitsemaan edustajat Suomen Palveluskoiraliiton ja Agilityliiton kokouksiin, kunhan yhdistyksen toimikunnat on muodostettu ja toimihenkilöt valittu.

Hallituksen kokoukselle esittämiä asioita ei ollut, ei myöskaan jäsenten esittämiä asioita.