Syyskokouskutsu, 18.11.2017 Tuusula klo 13.00 

1.11.2017

Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry syyskokous  
 
Aika: la 18.11.2017 klo 13.00 (jäsenyyksien tarkastaminen alkaa klo 12.30)  
Paikka: Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 Tuusula  
 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 § määräämät asiat. 

 1. Kokouksen avaus 
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä vähintään kaksi ääntenlaskijaa 
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista 
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle  
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
 7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 
 8. Asetetaan toimikunnat ja valitaan niiden puheenjohtajat 
 9. Valitaan edustajat kenneljärjestöihin 
 10. Käsitellään muut hallituksen esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat taikka yhdistyslain 24 § huomioon ottaen kokouksen yksimielisesti esityslistalle hyväksymät asiat  
 11. Käsitellään jäsenten esittämät asiat, mikäli niistä on hallitukselle kirjallisesti ilmoitettu viimeistään kuusikymmentä vuorokautta ennen kokousta  

Puheenjohtajaehdokkaita on ilmoittautunut määräaikaan mennessä kaksi: Carita Lifländer sekä Veijo Tirkkonen. 

Ehdokkaiden henkilöesittelyt aukeavat nimeä klikkaamalla

Tervetuloa! 

Hallitus 
 
Kahvitarjoilu alkaa klo 12.30