Kennelliiton lonkka- ja kyynärnivelindeksien päivitys syyskuussa 2017

8.9.2017

Kennelliiton lonkka- ja kyynärindeksien laskentaan on lisätty uusia rotuja, ja samalla ohjelmaa on muutenkin päivitetty. Päivitykset tulevat käyttöön syyskuun indeksiajossa ja aiheuttavat muutoksia koirien indekseihin. Roduissa, joiden PEVISA-ohjelma sisältää indeksiehdon, voidaan elokuun 2017 indeksejä käyttää pentueiden rekisteröinnissä siihen asti, kunnes maaliskuun 2018 indeksit päivitetään.

Lisätietoa seuraavilta Kennelliiton sivuilta:

SKL: Päivityksiä lonkka- ja kyynärindekseihin syyskuussa 2017

Koiramme -Lonkka- ja kyynärindeksit päivitetty