Poikkeusluvista, lisäinfoa

9.6.2017

Julkaisimme 4.6 tiedotteen poikkeuslupien hakemisesta. Aiheesta on esitetty hallitukselle lisäkysymyksiä - seuraavassa esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia niihin:
 

Jto s. 141-142 vaatimukset jalostukseen käytettäville koirille. Mitä tarkoitetaan tässä yhteydessä koiran suvulla: kuinka monta polvea taaksepäin, entä sisarukset ja puolisisarukset ja näiden jälkeläiset (myös suoraan takenevissa polvissa olevien koirien osalta). Miten suhtaudutaan suvussa esiintyviin pevisa-sairauksiin?

  • JTO:n sivuilla 141-142 annetaan suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille. Tässä tarkoitetaan suvussa tiettävästi esiintyviä sairauksia, mahdollisesti hyvin kauaskin sukupolvien taakse, jos kyseiset sairaudet kumuloituvat ko. sukuun.

Mikä on riittävä tieto suvun terveydestä (eläinlääkärin todistus, kuulopuhe)?

  • Poikkeuslupahakemus perustuu kasvattajan tietämykseen ja hänen tekemäänsä riskiarvioon kyseisen yhdistelmän toteuttamisesta. Kasvattaja siis hakemuksen allekirjoittaessaan toimii oman tietämyksensä mukaisesti ja allekirjoitettu hakemus on esitys hänen hankkimistaan tiedoista, jotka voivat pohjautua puhtaaseen dataan (eläinlääkärin todistukset, tietokannoista saatava terveystieto) ja myös uroksen omistajalta saamaansa tietoon.

Miten tieto saadaan ulkomaisten koirien osalta? Mitä tarkoitetaan suvussa esiintymisellä; riittääkö yksi tapaus vai vaaditaanko useampia, kuinka monta?

  • Yllä oleva pätee myös ulkomaisten urosten kohdalla; kasvattajan tulee itse perustella hakemuksensa. Mikäli tietoja ei ole saatavilla, hän perustelee miksi kuitenkin haluaa tämän yhdistelmän toteuttaa.

Otetaanko suvussa esiintyvien koirien liikakäytön osalta huomioon koirien käyttö muualla kuin Suomessa, miten tämä käytännössä tapahtuu?

  • Ulkomailla tapahtuvan liikakäytön osalta ei ole saatavissa samalla tavalla luotettavaa tietoa kuin suomalaisista koirista saamme Kennelliiton tietokannasta. Kaikkiaan kyse on Suomen kultaistennoutajien populaatiosta, ja poikkeuslupakäytäntömme on käytössä suomalaisille kasvattajille, jotka rekisteröivät pentueensa SKL alaisesti.

Otetaanko käyttölinjaisten liikakäyttöä arvioitaessa huomioon koko populaatio vai vain käyttölinjaiset?

  • käyttölinjaisten osalta liikakäyttöä arvioitaessa otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan ko. linjassa tapahtuva käyttö, ei siis peilata rodun populaatiomääriin.

Jto:n mukaan jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla taipparit ja/tai luonnetesti tai MH-luonnekuvaus. Mitä tältä osin vaaditaan ulkomaiselta koiralta?

  • Suosituksena on, että Jalostuskoiralla on hyväksytty tulos rodun taipumuskokeesta ja/tai suoritettu tulos luonnetestistä tai MH- luonnekuvauksesta. Eri maissa järjestettävät kokeet ja testit vaihtelevat. Mikäli ulkomaisella koiralla on luonteesta ja käyttöominaisuuksista kertovia koetuloksia, ne otetaan huomioon positiivisena lisänä.