Tietoa poikkeusluvan hakemisesta

4.6.2017

Poikkeuslupiin puoltaa yhdistelmää, joissa PEVISA- ohjelman ehdot eivät kaikilta osin täyty, ollaan viime aikoina suhtauduttu melko jyrkästi. Asia on nyt nostettu rotujärjestössä uudelleen keskusteluun. Poikkeuslupaprosessi halutaan saada toimivammaksi ja palvelemaan paremmin kasvattajia. Yhdistelmää tullaan jatkossa tarkastelemaan enemmän muidenkin ominaisuuksien, kuin PEVISA:n terveystulosten osalta.
 


Poikkeuslupaan liittyen pyydämme huomioimaan seuraavaa:

- Poikkeuslupaa tulee aina hakea hyvissä ajoin etukäteen, jotta se ehditään käsittelemään rotujärjestössä ja Kennelliitossa ennen astutusta.
- Mikäli yhdistelmässä halutaan poiketa PEVISA-ohjelmasta, on hakemuksessa perusteltava miksi kasvattaja haluaa yhdistelmän toteuttaa.
- Hakemuksessa tulee käydä läpi JTO:n terveyskriteerien toteutuminen ko. yhdistelmän kohdalta (Kennelliitto edellyttää tätä rotujärjestön lausunnossa).
- Jalostustoimikunta perehtyy selvitykseen ja tekee yhdessä hallituksen kanssa päätöksen jokaisen yhdistelmän kohdalla tapauskohtaisesti.
- Päätöksenteossa peilataan JTO:hon kaikissa koiran ominaisuuksissa.
- Anomusta käsiteltäessä rotujärjestössä tarkastellaan erityisesti suvun terveyteen liittyviä näkökohtia ja monimuotoisuutta (onko suvussa yksilöiden liikakäyttöä).
- Urosten jälkeläismäärässä noudatetaan suositusta JTO:ssa mainitusta enimmäisjälkeläismäärästä (Monimuotoisuutta turvaava suositus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on suurilukuisissa roduissa enintään 2-3 % laskettuna rodun neljän vuoden rekisteröintimääristä. Kultaisennoutajan kohdalla tämä tarkoittaa, että uroksella saa olla Suomessa enintään 113-170 jälkeläistä).
- Poikkeuslupaa voidaan puoltaa kasvattajalle kerran kuluvan PEVISA- kauden aikana.
- Lopullinen päätös poikkeusluvasta tehdään Kennelliitossa eli rotujärjestön puolto ei automattisesti tarkoita luvan saamista.