Nykyisen kultaistennoutajien PEVISA-ohjelman voimassaolo jatkuu 1.1.2018-31.12.2019

23.5.2017

Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on kokouksessaan 16.5.2017 todennut rotujärjestön pystyvän täyttämään velvoitteensa urosten jälkeläismäärään liittyvän rekisteröintiehdon seurannan osalta, ja näin ollen nykyisen PEVISA- ohjelman voimassaolo jatkuu 1.1.2018-31.12.2019.