Tiedote hallituksen kokouksesta 11.4.2017

12.4.2017

Hallitus kokoontui Skype–kokoukseen 11.4.2017.

Seuraavan Nuorten koirien katselmuksen päivämääräksi on vahvistunut 7.10.2017. Tapahtuma tullaan järjestämään samanaikaisesti sekä Lahden että Oulun seuduilla.

Hallitus päätti ottaa poikkeuslupakäytännön tarkasteluun ja valmistelee asiasta periaatepäätöstä. Asiaa valmistellaan aktiivisesti ja päätös tullaan julkaisemaan toukokuun 2017 aikana.

Rodun kasvattajia tullaan lähestymään kyselyllä, jonka tarkoituksena on kartoittaa kasvattajien halukkuutta tulla keskustelemaan rodun tulevaisuudesta sekä kasvattajien ja rotujärjestön välisestä yhteistyöstä.

Hallitus