YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 8.8.2022

KULTAINEN RENGAS - GOLDEN RING GR RY:n
YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 8.8.2022

 

Tervetuloa Golden Ring ry:n ylimääräiseen kokoukseen Kannukseen!

Aika: Maanantai 8.8.2022 klo 19:00

Paikka: Keski-Pohjanmaan Ammattiopisto, Kannuksen toimipaikka
Ollikkalankatu 3, 69100 Kannus

Golden Ring ry:n hallitus kutsuu jäsenet ylimääräiseen kokoukseen.
Kokouksessa käsitellään hallituksen täydentäminen ja Noutajien rodunomaiset säännöt ja ohjeet-sääntömuutosehdotus.

Kokouksen tarkempi esityslista ja sääntömuutosehdotus ovat liitteenä.

Koollekutsujana KULTAINEN RENGAS - GOLDEN RING GR RY:n hallitus

 

 

KULTAINEN RENGAS - GOLDEN RING GR RY

YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 2022
 

Aika: maanantai 8.8.2022 ilta, klo 19:00

Paikka: Keskipohjanmaan ammattiopisto, Kannuksen toimipaikka, Ollikkalankatu 3, 69100 Kannus

Läsnä:                                         


KOKOUKSEN ESITYSLISTA:
 

1. KOKOUKSEN AVAUS

 

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1 Esitys  

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä vähintään kaksi (2) ääntenlaskijaa.

2.2 Päätös
 

3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN JA ÄÄNIVALTAISTEN JÄSENTEN MÄÄRÄN TOTEAMINEN

3.1 Esitys
Yhdistyksen sääntöjen 8§:n mukaan: Varsinaisten kokousten lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on sitä kirjallisesti hallitukselta anonut kokouksen tarkoituksen ilmoittaen. Kummassakin tapauksessa kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat. Tällainen kokous on kutsuttava koolle viimeistään kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun kirjallinen anomus on saapunut hallitukselle. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta, äänestyksistä ja äänivaltaisuudesta ovat voimassa samat säännökset kuin varsinaisista kokouksista on määrätty.
Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen verkkosivulla 8.6.2022.
3.2 Päätös
 

4. TYÖJÄRJESTYS

4.1 Esitys

Kokouksen alussa osallistujille jaetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4.2 Päätös

 

5. HALLITUKSEN KOKOUKSELLE ESITTÄMÄT ASIAT

5.1 Esitys
Hallituksen täydentäminen. Eronneiden hallituksen jäsenten tilalle valitaan uudet henkilöt.
Piia Joki-Erkkilä (hallituskausi 2022-2024, erosi 31.3.2022), Sauli Aaltonen (hallituskausi 2020-2022, erosi 6.6.2022), Katja Kuusela (hallituskausi 2021-2023, erosi 6.6.2022), Sonja Lahdenranta-Husu (hallituskausi 2021-2023, erosi 6.6.2022), Tytti Lintenhofer (hallituskausi 2021-2023, erosi 6.6.2022) ja Ada Pykäläniemi (hallituskausi 2020-2022, erosi 6.6.2022)

5.2 Päätös

5.3 Esitys
Hallitus on kokouksessa 3.5.2022 päättänyt esittää yhdistyksen ylimääräiselle kokoukselle hyväksyttäväksi Noutajien rodunomaisten kokeiden säännöt ja ohjeet-sääntömuutosehdotus. (Liite kokouskutsussa verkkosivuilla)

5.4 Päätös

 

6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN


Koollekutsuja KULTAINEN RENGAS - GOLDEN RING GR RY:n hallitus

PDF-tiedostoNome_sääntöehdotus_Final.pdf (344 kB)
Noutajien rodunomaisten kokeiden säännöt ja ohjeet