YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 4.8.2022

Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n ylimääräinen kokous
 

Aika: Torstai 4.8.2022 klo 18:30

Paikka: Raision ABC, Piilipuunkatu 2, 21200 Raisio, RAISIO

Kokoustyyppi: Kokous järjestetään sekä lähikokouksena että tietoliikenneyhteyksin Teams sovelluksella

Kokouksen asia: Hallituksen täydentäminen, kun hallituksen vajaus on enemmän kuin 2 henkilöä

Viitaten 11.7.2022 Tasavallan presidentin vahvistamaan lakiin (Finlex: Laki yhdistyslain muuttamisesta 663/2022) kokous järjestetään hybridikokouksena eli mahdollistetaan tietoliikenneyhteyden käyttäminen.

Kokouksessa käytetään sähköistä äänestysmahdollisuutta esimerkiksi mentimeter tai äänestyskoppi.fi-palvelua, joka mahdollistaa suljettujen lippuäänestysten järjestämiseen niin, että vaalisalaisuus säilyy. Vain äänioikeutetut osallistuvat äänestykseen ja järjestelmä varmistaa, ettei kukaan pääse äänestämään useampaa kertaa. Tällaista sähköistä äänestyspalvelua käyttäessä annetaan tarvittaessa kokoukseen osallistujien tiedot äänestyksen järjestäjille.

Jos osallistuja ei halua luovuttaa yhteystietoja sähköiseen mahdolliseen äänestysjärjestelmään esimerkiksi mentimeter tai äänestyskoppi.fi-palveluun, on mahdollista osallistua myös lähikokoukseen.

Voit ilmoittautua kokoukseen etukäteen alla olevalla lomakkeella tai saapua vain kokouspaikalle. Kokouksen kulku: jäsenten puhevalta on rajoitettu kokouksen aikana ja jäsen saa puheenvuoron pyytämällä esimerkiksi teams-sovelluksen kädennostolla.

Kokouksen asiana on hallituksen täydentäminen. Tietoliikenneyhteyksin osallistuville toimitetaan osallistumislinkki (Teams) ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiin viimeistään kokouspäivänä.

 

YLIMÄÄRÄISEN KOKOUKSEN ESITYSLISTA:

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1 Esitys

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä vähintään kaksi (2) ääntenlaskijaa.

2.2 Päätös

3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN JA ÄÄNIVALTAISTEN JÄSENTEN MÄÄRÄN TOTEAMINEN

3.1 Esitys

Yhdistyksen sääntöjen 8§:n mukaan: ”Varsinaisten kokousten lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on sitä kirjallisesti hallitukselta anonut kokouksen tarkoituksen ilmoittaen. Kummassakin tapauksessa kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat. Tällainen kokous on kutsuttava koolle viimeistään kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun kirjallinen anomus on saapunut hallitukselle. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta, äänestyksistä ja äänivaltaisuudesta ovat voimassa samat säännökset kuin varsinaisista kokouksista on määrätty.”
Yhdistyksen säännöt 12 §: "Jos hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai kuolee kesken toimikauttaan, hänen tilalleen valitaan seuraavassa varsinaisessa kokouksessa uusi jäsen jäljellä olevan toimikauden ajaksi. Jos hallituksen vajaus on enemmän kuin 2 henkilöä, on pidettävä ylimääräinen yleiskokous 60 vuorokauden sisällä."

Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen verkkosivulla 20.7.2022. klo 23:45 eli sääntöjen määräämällä tavalla. Todetaan kokouksessa olevan xx äänivaltaista jäsentä, joista x etäyhteydellä ja x kokouspaikalla.

3.2 Päätös


4. TYÖJÄRJESTYS

4.1 Esitys

Hyväksytään kokouksen esityslistaksi ja työjärjestykseksi 20.7.2022 yhdistyksen verkkosivuilla julkaistu ehdotus esityslistasta.

4.2 Päätös
 

5. HALLITUKSEN TÄYDENTÄMINEN

5.1 Esitys

Seuraavien eronneiden hallituksen jäsenten tilalle valitaan uudet hallituksen jäsenet jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

  • Sauli Aaltosen tilalle hallituskaudeksi 2020 – 2022
  • Ada Pykäläniemen tilalle hallituskaudeksi 2020 - 2022
  • Katja Kuuselan tilalle hallituskaudeksi 2021 – 2023
  • Sonja Lahdenranta-Husun tilalle hallituskaudeksi 2021 – 2023
  • Tytti Lintenhoferin tilalle hallituskaudeksi 2021 – 2023
  • Piia Joki-Erkkilän tilalle hallituskaudeksi 2022 - 2024
  • Susanna Kujasalon tilalle hallituskaudeksi 2022 – 2024

5.2 Päätös
 

6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
 

Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n

4.8.2022 YLIMÄÄRÄISEEN KOKOUKSEEN TOIVOTAAN ILMOITTAUTUMISTA 
oheisella lomakkeella viimeistään 4.8.2022 klo 16:30 mennessä. 

 

Tietoliikenneyhteyttä käyttäville osallistujille lähetetään linkki viimeistään kokouspäivänä sähköpostitse. Huomioithan, että aikaa jäsenyyksien tarkistamiseen täytyy varata, joten ilmoittauduthan ajoissa.

Kokous järjestetään Teams-sovelluksella ja mahdolliset äänestykset Mentimeter-sovelluksella tai äänestyskoppi.fi-sovelluksella. Osallistujien yhteystiedot voidaan joutua lähettämään valitulle äänestyspalvelulle.

 

*
*
*
*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.